Bilans węglowy z ClimateCalc
6 Dec 2016 14:55

Sześć federacji poligraficznych zjednoczyło siły w celu stworzenia wspólnego kalkulatora emisji gazów cieplarnianych. Wiele kalkulatorów emisji CO2, stworzonych w wyniku różnych sposobów podejścia do tego problemu, powoduje pewne zamieszanie wśród drukarzy i ich zleceniodawców. Aby temu zaradzić, sześć federacji poligraficznych (duńska, holenderska, belgijska, brytyjska, fińska i francuska) połączyło działania w celu zaproponowania przedsiębiorstwom wspólnego rozwiązania. Narzędzie to o nazwie ClimateCalc powstało na bazie rekomendacji opublikowanych przez Intergraf (europejską konfederację przemysłu poligraficznego). Zamiast uwzględniać 200 zmiennych czynników, kalkulacja opiera się jedynie na 13 zmiennych, które pozwalają obliczyć 95 proc. emisji gazów cieplarnianych generowanych przez druk. Poza tym uproszczeniem kalkulator umożliwia także otrzymanie rezultatów porównywalnych w zależności od regionu świata – wyjaśnia Benoit Moreau z francuskiej organizacji branżowej. Ta nowa metoda kalkulacji odróżnia czynniki zależne od odpowiedzialności drukarza od tych związanych bezpośrednio z realizowaną produkcją. To rozróżnienie wprowadzone przez ClimateCalc pozwala nie tylko na sporządzenie bilansu węglowego, czyli emisji generowanych przez drukarnię, ale także – i to jest wielka nowość – emisji związanych z konkretnym drukowanym produktem. Dodatkowo siła tego narzędzia polega na tym, że opiera się ono na bazie danych czynników emisji (to znaczy współczynników pozwalających przetworzyć produkt bądź usługę na emisję gazów cieplarnianych) definiowanych na poziomie europejskim. Wszystkie rodzaje form drukujących (płyty, cylindry, klisze, ekrany) i wszystkie farby są uwzględnione w tej bazie, z kalkulatora mogą więc korzystać przedsiębiorstwa poligraficzne niezależnie od stosowanych przez nie technologii. Jednakże stosować go mogą tylko te przedsiębiorstwa, które zostaną przeszkolone w posługiwaniu się nowym narzędziem oraz zgodzą się na coroczną kontrolę. Lista takich firm jest dostępna na stronie www.climatecalc.eu. Pod koniec listopada br. znajdowało się na niej 25 firm: 19 z Danii, po 2 z Holandii i Belgii oraz po jednej z Finlandii i Francji. Wszystkie te firmy mogą proponować swoim klientom umieszczanie na drukach logo potwierdzającego, że dany druk został poddany obliczeniom „śladu węglowego”, czyli emisji gazów cieplarnianych zgodnie z europejską metodą ClimateCalc. Na podstawie „Caractere” nr 11 (680)/2011 opracowała IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>