Brak kontrastu wydruku
6 Dec 2016 14:56

Jakość druku związana jest nierozłącznie z prawidłowym odtwarzaniem punktów rastrowych. Obraz tworzony na odbitce drukowej musi być wyraźny i kontrastowy, nie może sprawiać wrażenia zaszarzonego i rozmytego. Na ostrość obrazu wpływają właściwości poszczególnych punktów rastrowych, które powinny mieć równe, niepostrzępione krawędzie, stwarzać wrażenie gładkich i zamkniętych. Jak w przypadku większości problemów występujących w drukowaniu arkuszowym, brak odpowiedniej ostrości wydruku może być spowodowany przez niewłaściwą jakość farby i roztworu zwilżającego, specyficzne właściwości podłoża drukowego, obciągu i nieprawidłową regulację mechanizmów maszyny. Niewystarczające nadawanie farby Farba powinna być nadawana na formę w dostatecznej ilości. Jeśli punkty rastrowe są szare, nierównomierne lub postrzępione, może to oznaczać zbyt małe jej nanoszenie na formę, a tym samym niedostateczne pokrywanie powierzchni miejsc drukujących. Przyczyną niewystarczającego przenoszenia farby może być zbyt słabe dostawienie wałków farbowych do płyty. Farba ponadto powinna posiadać odpowiednio wysoką ciągliwość. Jeśli jest nadmiernie rozrzedzona, to – zamiast osadzać się dokładnie w granicach punktów rastrowych – może rozlewać się poza ich brzegi. Podobny objaw powoduje farba nadmiernie zemulgowana. Zbyt duże nadawanie środka zwilżającego Zmniejszenie intensywności farby na obrazie może powodować zbyt duża ilość podawanego środka zwilżającego. Rysunek staje się wtedy jaśniejszy, a na krawędziach drukowanych motywów tworzą się zacieki z wody. Należy w takim wypadku zredukować ilość podawanego roztworu zwilżającego. W celu usunięcia jego nadmiaru można uruchomić maszynę na wysokich obrotach bez papieru, tak aby z zespołu wodnego wyparował nadmiar wody lub przepuszczać makulaturę aż do powrotu równowagi farbowo-wodnej. Wadliwe ustawienie maszyny Wpływ na prawidłowe przenoszenie farby ma właściwie ustawiony docisk pomiędzy cylindrami, dlatego powinien być starannie wyregulowany. Należy także kontrolować wysokość wystawania płyty i obciągu ponad pierścienie przeciwmurzeniowe. Problemy z regulacją docisku mogą pojawiać się wtedy, kiedy do drukowania stosuje się kartony, które różnią się między sobą grubością, czasem nawet w obrębie jednego arkusza. Niewłaściwy obciąg Zbyt długie użytkowanie obciągu powoduje, że staje się on gładki, twardy i traci swoją pierwotną strukturę oraz matowość. Pory powierzchni gumy zatykają się i nie przyjmuje on farby. Jeśli obciągu nie można wymienić na nowy, to można nanieść na niego interwencyjnie grubą warstwę środka do regeneracji, a następnie zmyć dokładnie ciepłą wodą i wytrzeć do sucha. Jeśli powierzchnia obciągu zostanie uszkodzona lub powstaną w niej wgniecenia, powoduje to częściowo inny docisk, a tym samym wadliwe odtwarzanie punktów rastrowych. Problem mogą również powodować resztki po szlifowaniu znajdujące się na powierzchni obciągu i utrudniające prawidłowe przyjmowanie farby przez gumę. Zjawisko tego rodzaju występuje na nowych obciągach, dlatego przed pierwszym zastosowaniem taką gumę należy dokładnie umyć specjalnym zmywaczem. Wadliwa charakterystyka powierzchni podłoża drukowego Jakość podłoża zastosowanego do drukowania odgrywa ważną rolę w odtwarzaniu punktów rastrowych. Im powierzchnia papieru jest bardziej gładka i zamknięta, tym wyższa jest jakość odtwarzanego druku. Stosowanie papierów naturalnych, wadliwie zaklejonych, nadmiernie wsiąkliwych powoduje zawsze, że motywy rastrowe tracą ostrość. Ponadto jeśli do drukowania stosuje się papiery naturalne, to należy liczyć się z faktem, że mogą one powodować pylenie, a tym samym brudzenie gum, utrudniające lub uniemożliwiające właściwe przenoszenie farby i tym samym wysokojakościowy druk. Czasem zdarza się również, że strony papieru różnią się znacznie między sobą jakością powierzchni. Spowodowane jest to faktem, że w procesie produkcji na maszynie papierniczej odsysanie wody, zawierającej wypełniacze i najdrobniejsze cząstki masy papierowej, odbywa się od strony sitowej. Na skutek tego staje się ona bardziej szorstka i gorsza jakościowo od strony wierzchniej. Dlatego w przypadku druku dwustronnego należy ocenić wizualnie lub przez dotyk, która strona papieru jest lepsza, a która gorsza i podjąć decyzję, jakie elementy drukować na poszczególnych stronach. Zaleca się, aby aple i motywy rastrowe drukować na stronie wierzchniej. Podczas krojenia tego typu papieru należy zwracać szczególną uwagę na to, aby pokrojone arkusze układać w stosie tą samą stroną do góry. Artykuł sponsorowany Fragment książki Ewy Rajnsz „Barwy druku. Offset arkuszowy”

cript>