Dr inż. Andrzej Ciszewski (1942-2014)
6 Dec 2016 14:58

W dniu 6 marca 2014 r. zmarł dr inż. Andrzej Ciszewski – prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w latach 2000-2014, członek honorowy SIMP, dyplomowany rzeczoznawca SIMP, członek Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Pracownik naukowy, pełniący kolejno funkcje: asystenta stażysty, asystenta, st. asystenta i adiunkta na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej w latach 1965-1995. W 1974 r. obronił pracę doktorską. Pod Jego kierunkiem przygotowanych zostało ok. 50 prac dyplomowych, magisterskich i inżynierskich. W okresie 30-letniej pracy w PŁ opublikował jako autor lub współautor 3 skrypty, 8 artykułów oraz kilkanaście referatów przygotowanych na zagraniczne i krajowe konferencje naukowo-techniczne. Równocześnie od 1 listopada 1977 r. podjął pracę w Ośrodku Rzeczoznawstwa SIMP-ZORPOT, którym nieprzerwanie kierował aż do chwili śmierci. Największe osiągnięcia Andrzeja Ciszewskiego wiążą się z Jego działalnością w SIMP, szczególnie w okresie przewodniczenia tej organizacji. Do istotnych dokonań kolegi Andrzeja Ciszewskiego, jako osoby kierującej pracami całego Stowarzyszenia, należy zaliczyć: n udział w tworzeniu sieci firm franchisingowych SIMP; n zorganizowanie centralnych uroczystości obchodów jubileuszy: 75-lecia SIMP (listopad 2001), 80-lecia SIMP (czerwiec 2006) i 85-lecia SIMP (czerwiec 2011); n przygotowanie zasad i realizację w SIMP trzech konkursów: na najlepszą pracę dyplomową, Technik – Absolwent, osiągnięcie techniczne roku; n dokumentowanie dorobku wybitnych twórców nauki i techniki związanych z SIMP (w obecnej kadencji na Zamku w Rydzynie zostanie odsłoniętych 8 tablic pamiątkowych); n przygotowanie założeń i realizacja platformy internetowej SIMP; n inicjator i współtwórca projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności i promocji regionu leszczyńskiego poprzez podniesienie standardu Zamku w Rydzynie”; n wprowadzenie w SIMP systemu zarządzania jakością; n podpisanie licznych porozumień o współpracy, które w sposób znaczący wpłynęły na rozwój Stowarzyszenia i rozszerzenie kierunków jego działalności; n doskonalenie rzeczoznawstwa w SIMP m.in. przez prowadzenie szkoleń, opracowanie standardów, okresowe sprawdzanie kwalifikacji; n zahamowanie dynamiki spadku liczby członków w SIMP i utrzymanie ich stabilnej liczby wynoszącej ok. 10 tys. Odszedł od nas wybitny o nieprzeciętnych cechach charakteru Człowiek, inżynier-ekspert, doskonały organizator, serdeczny Kolega, którego będzie nam brakowało.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>