Ekorozwój z ekoinnowacyjnymi urządzeniami ochrony środowiska
14 Jul 2022 10:12

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Sektor poligraficzny i papierniczy w Polsce ma duże znaczenie strategiczne dla gospodarki, dlatego istotne jest wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwami w celu zwiększenia ich konkurencyjności.

Ekorozwój dla branż poligraficznej i papierniczej to przede wszystkim nowa filozofia rozwoju globalnego, regionalnego i lokalnego, przeciwstawiająca się wąsko rozumianemu wzrostowi gospodarczemu. Podstawę ekorozwoju stanowi założenie, że poprawa, a przynajmniej niepogarszanie stanu środowiska jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących rozwój ekonomiczny. 

Dążenie do zrównoważonego ekorozwoju oznacza dla firm tych branż zarówno nowe wyzwania, jak i szerokie możliwości. Wiele firm z tych branż postanowiło uczynić zrównoważony ekorozwój jeszcze ważniejszym aspektem swojej działalności.

Zrealizowanie celu, jakim jest ograniczenie oddziaływania: zapylenia oraz odpadów poprodukcyjnych, jak również procesów produkcji na środowisko jest dla wszystkich tych zakładów wymagającym i niełatwym zadaniem. Tutaj z pomocą przychodzi NESTRO, które wspiera swoim doświadczeniem takie ekorozwojowe inwestycje.

Ekorozwój ma realne szanse trwałej realizacji tylko wówczas, jeśli firmy zdołają oderwać się od wąskiego myślenia dotyczącego jedynie środowiska przyrodniczego. Istota problemu sprowadza się do odpowiedzi na pytania: kto, jak i dlaczego oddziałuje na środowisko? 

Sięganie do przyczyn, a nie do skutków 

Dokonując krótkiej analizy wdrażania zrównoważonego ekorozwoju poprzez zastosowanie ekoinnowacyjnych urządzeń ochrony środowiska firmy Nestro, jak również prasokontenerów Balemaster, chcę zwrócić uwagę na pozytywny aspekt działań ekologicznych wpływających nie tylko na środowisko, ale i poprawiających wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw. W dobie coraz większych wymagań stawianych przed przedsiębiorstwami pojawia się problem zmian, jakich muszą one dokonać nie tylko w sposobie konkurowania, ale i całego swojego funkcjonowania. Świadomość postępujących zmian technologicznych, innowacyjnych w szerokim rozumieniu, a przede wszystkim wyczerpywania się zasobów naturalnych wymaga wprowadzania koncepcji zrównoważonego ekorozwoju.

Chcę zwrócić uwagę na problem zmian w podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem, zwłaszcza że sektor papierniczy i poligraficzny związany jest ściśle z wykorzystywaniem zasobów naturalnych oraz ingerowaniem w środowisko. Perspektywy branż poligraficznej i papierniczej zarówno w zakresie produkcji dla kraju, jak i eksportu są nadal mimo kryzysu obiecujące. Wymagane będzie jednak ciągłe podejmowanie działań związanych z konkurencją ekologiczną, wpisującą się w proces wdrażania zrównoważonego ekorozwoju zdefiniowanego przez naukowców jako pojęcie ekologicznej konkurencji. Oznacza to dostosowanie się przedsiębiorstwa do warunków rynkowych powiązanych z proekologicznymi zachowaniami podmiotów zaangażowanych, takich jak producenci czy konsumenci, i osiąganiem korzyści z podejmowanych działań na rzecz środowiska przyrodniczego. 

Jak realizować ekorozwój w przemyśle poligraficznym i papierniczym?

Realizację procesu zrównoważonego ekorozwoju wspierają dwie główne inicjatywy: 

– Stosowanie systemu zarządzania środowiskiem – normy ISO 14001 lub Eco – Management and Audit Scheme – gdzie przedsiębiorstwa dążą do poprawy działalności w zakresie ochrony środowiska i publikują tzw. Deklaracje środowiskowe. Działalność w oparciu o zrównoważony ekorozwój obejmuje zarówno działania proekologiczne, jak i działalność Corporate Social Responsibility (CSR) oraz ekoekonomii.

– Wdrażanie programów dotyczących działań prośrodowiskowych – Program Czysta Produkcja (Cleaner Production – CP), Program Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care – RC). W obu przypadkach przedsiębiorstwa zgłaszają akces do ich realizacji i deklarują przyjęcie odpowiedzialności za swoje wyroby, analizując je w całym cyklu produkcyjnym.

Działania te mają na celu politykę takiego gospodarowania zasobami naturalnymi i ekoprzestrzenią, aby rozwój cywilizacyjny nie odbywał się kosztem degradacji zapasów odnawialnych. 

W przypadku sektora poligraficznego i papierniczego największy nacisk w strategii zrównoważonego ekorozwoju powinien zostać położony na właściwą politykę proekologiczną oraz ekonomię z tym związaną. W procesie wdrażania zrównoważonego ekorozwoju dużą rolę odgrywa pojęcie ekologicznej ekonomii czy, jak definiują to inni, ekonomii środowiska. Jest to nauka łącząca ze sobą zagadnienia ekonomiczne i ekologiczne, takie jak wycena zasobów naturalnych, w celu zastosowania rachunków ekonomicznych czy szacowania kosztów i korzyści zamierzeń, które wywierają wpływ na środowisko.

Działania proekologiczne szansą na rozwój

Nowoczesne linie technologiczne pozwalają na lepsze wykorzystanie surowca, zmniejszając przy tym ilość odpadów oraz poszerzają liczbę odmian wyrobów gotowych. Dzięki nowoczesnej technologii obniża się ilość odpadów, co pozytywnie wpływa na koszty przedsiębiorstwa.

Zrównoważony ekorozwój to więc prowadzenie działalności w sposób niezagrażający odnawialnym źródłom zasobów i z uwzględnieniem dobra lokalnych społeczności. Sama koncepcja ekologii przemysłowej opiera się na wyszukiwaniu analogii pomiędzy systemami ekologicznymi i przemysłowymi w taki sposób, aby tworzyć łańcuchy wartości pomiędzy tymi dwoma systemami.

Jak obniżyć koszty i usprawnić pracę?

Od ponad 44 lat firma Nestro, która powstała w Niemczech w Bad König/Odenwald, a w Starym Oleśnie istnieje od 2005 roku i od początku działalności w Polsce zajmuje się konstruowaniem, projektowaniem i montażem ekoinnowacyjnych urządzeń ochrony środowiska (systemów odpylania) dla przemysłu papierniczego, poligraficznego oraz dla branży sortowania odpadów i meblowej, proponuje nowoczesne rozwiązania w tym zakresie. W obszarze tej działalności jest też redukcja odpadów poprzez prasokontenery firmy Balemaster, której Nestro jest przedstawicielem na rynek polski.

Uważamy w Nestro, że w zmieniającym się intensywnie świecie nie wystarczy już proponować produktów, ale należy proponować rozwiązania dotyczące zrównoważonego ekorozwoju. Dlatego jako firma staramy się przede wszystkim zadowolić naszego klienta, nie wysuwać naszego produktu na pierwszy plan, tylko dowiedzieć się, czego oczekuje klient, a następnie dopasować nasz produkt tak, aby spełniał jego oczekiwania. Właśnie z tego powodu tworzymy kompletne rozwiązania różnych systemów dla ważnych branż przemysłu. Nasza dewiza w tym działaniu to: rozwiązania elastyczne i przyszłościowe, optymalne dla klientów, bezpieczne dla ich pracowników.

Optymalny rozkład pomieszczeń, połączony z zaawansowanym procesem logistycznym, przyczynić się może do znaczącego zwiększenia efektywności odpylania poprzez zastosowanie urządzeń ochrony środowiska. Korzyści są oczywiste: przejrzyste opisanie miejsc odpylania – gdzie będą stały maszyny, uporządkowane i czyste strefy, zoptymalizowane procedury oraz, co nie mniej istotne, usatysfakcjonowani pracownicy. Nestro, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wynikającym ze zrównoważonego ekorozwoju w przedsiębiorstwach, przygotowuje kompletny plan wzorcowy, dobierając technologię, tworząc idealne stanowiska pracy, wykonuje projekt sytuacyjny, analizę zużycia energii, przebiegu pracy i analizę zadań. Koszty inwestycji poczynione w obsługiwanych przez firmę zakładach zwracają się bardzo szybko. Zastosowanie systemów odpylania Nestro pozwala na uzyskanie oszczędności energii rzędu do 20 proc. rocznie przy optymalnym użytkowaniu. 

Optymalne rozwiązania

Nestro w Starym Oleśnie tworzy kreatywny i otwarty na współpracę zespół prawie 140 pracowników, który zapewnia optymalne rozwiązania dla naszych klientów i dba o ich pełną satysfakcję i zadowolenie. Firma jest profesjonalnie przygotowana do obsługi swoich odbiorców, posiada duże profesjonalne zaplecze konstrukcyjno-techniczne i magazynowe pozwalające na sprawną realizację zamówień od klientów. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.nestro.pl oraz fanpage na Facebooku http://www.facebook.com/pages/NESTRO-OLESNO-Spz o/258119844215878. Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej o firmie.

Radosław Gliński
Dyrektor zarządzający NESTRO

Artykuł sponsorowany

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>