Handlowcy największym wsparciem
25 Feb 2021 13:43

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Zamieszczamy kolejny artykuł z cyklu dotyczącego wdrażania strategii LEAN w małych i średnich przedsiębiorstwach. Naszym rozmówcą jest Wojciech Jędrzejewski, prezes zarządu firmy Tisoft.

Zgodnie z obietnicą z poprzedniego artykułu proszę o udowodnienie tezy, że największe wsparcie, które uzyskujemy przy wdrażaniu LEAN w firmie, może pochodzić od handlowców. 

Wojciech Jędrzejewski: Na początek zdefiniujmy oczekiwane efekty wprowadzenia głównych elementów „Strategii LEAN” w przykładowej firmie produkcyjno-usługowej o konkretnej uproszczonej strukturze dla tego przykładu. W celu unifikacji pojęć hasłem „LEAN” będziemy oznaczać pakiet, który zawiera: wprowadzanie elementów zarządzania procesowego z wykorzystaniem myślenia charakterystycznego dla koncepcji Lean Management; zaimplementowanie narzędzi do skutecznej rejestracji procesów i monitorowania wprowadzanych zmian, najlepiej w czasie rzeczywistym. Opis modelu...

Funkcje działu handlowego: 

– ofertowanie;

– rozproszone (każdy handlowiec) kosztorysowanie na przygotowanych profilach technologicznych;

– negocjacje ceny z klientem;

– negocjacja terminu wykonania klient – szef produkcji (planista);

– tworzenie zamówień z zaakceptowanych ofert;

– specyfikowanie zamówionych produktów lub usług o parametry już znane;

– zbieranie informacji z rynku o oczekiwaniach klientów i ruchach konkurencji.

Przykładowe wskaźniki służące do oceny i motywowania w tym obszarze: 

– wielkość sprzedaży; 

– wielkość marży; 

– stosunek marży do obrotu; 

– ilość kontaktów z klientem; 

– ilość wysłanych ofert; 

– ilość zamówień; 

– ilość pozyskanych zamówień w stosunku do ilości ofert; 

– wskaźnik wykonania celów; 

– ocena systematyczności; 

– trend wskaźnika kosztów obsługi zlecenia po stronie BOK-u;

– jak wysoką sprzedaż wygenerował dany sprzedawca i z jakim zyskiem?; 

– ile wycen przygotował dany sprzedawca i ile z nich zakończyło się sprzedażą?

Motywacja: 

– procent od sprzedaży lub zysku; 

– bonusy za wykonanie celów.

Wprowadzenie LEAN spowoduje: 

– lepsze, bardziej precyzyjne (spisanie) procedur obsługi klienta;

– zastosowanie zasad LEAN zwiększy zadowolenie klienta;

– zdefiniowanie typów marnotrawstwa i ujawnienie ich przykładów w firmie stanie się przedmiotem powszechnej dyskusji wewnątrz firmy;

– każdorazowe kolektywne porównywanie kosztorysu (kalkulacji) z zarejestrowanym przebiegiem zlecenia umożliwi ciągłą optymalizację procesów;

– zarządzanie procesowe wyeliminuje większość konfliktów; 

– łatwiejszą obsługę klienta i wzrost sprzedaży;

– komunikacyjne sprzężenie zwrotne z działu technologii, produkcji i magazynu;

– możliwość ustalenia terminu „dead line” – jako ostatecznego momentu zamrożenia terminu wykonania zlecenia dla handlowca;

– zwiększenie systematyczności i jakości kontaktów z klientem dzięki rejestracji wykonania zadań.

Call Center – CC Lejek sprzedaży: 

– koordynator sprzedaży dodaje „leady” – klientów do CRMa; 

– CC telefonuje do „leadów”, klientów wg ustalonego schematu; 

– CC wybiera szablony maili dostosowanych do leadów i poziomu lejka; 

– CC mailuje wg szablonów do „leadów”; 

– CC przenosi „leady” w lejku; 

– CC opisuje leady klientów w module CRM.

Przykładowe wskaźniki służące do oceny i motywowania w tym obszarze: 

– wskaźniki są analogiczne jak dla działu sprzedaży.

Motywacja: 

– procent od sprzedaży lub zysku; 

– bonusy za wykonanie celów.

Wprowadzenie LEAN spowoduje: 

– włączenie działu CC do procesu sprzedaży i jego odpowiednie skomunikowanie z resztą działów; 

– dodanie działu CC do narzędzi wsparcia handlowca (sparowanie handlowca z telemarketerem); 

– możliwość delegacji części uprawnień handlowca do CC; 

– podział kompetencji i ścisłą współpracę pary handlowiec-telemarketer; 

– zwiększenie wartości koszyka dla zamówienia.

Funkcje działu technologii: 

– przygotowywanie modeli kosztorysowych udostępnianych handlowcom lub klientom; 

– przygotowywanie wycen indywidualnych (skomplikowanych kalkulacji, na pełnym modelu kosztorysowania); 

– opracowywanie nowych produktów; przygotowywanie zleceń produkcyjnych; 

– przygotowywanie pełnej specyfikacji produktu; 

– poszukiwanie i wprowadzanie oszczędności technologii; 

– produktowe akceptacje klienta; specyfikacje materiałowe; 

– wprowadzanie innowacyjnych i dotowanych technologii.

Przykładowe wskaźniki służące do oceny i motywowania w tym obszarze: 

– wskaźnik prawidłowego i precyzyjnego opracowania zamówień złożonych przez handlowców; 

– wskaźnik ilości reklamacji; 

– wskaźnik terminowości; 

– zmniejszenie do minimum reklamacji wynikających z działania obszaru; 

– wskaźnik wprowadzania innowacyjności (wnioski racjonalizatorskie, wzory zastrzeżone, patenty, ulepszenia i usprawnienia procesów); 

– wskaźnik stosowania zamienników materiałowych.

Motywacja: 

– premia uzależniona od powyższych.

Wprowadzenie LEAN spowoduje: 

– lepszą komunikację z handlowcami; 

– lepszą komunikację z działem komplementarnym po stronie klienta; 

– swobodniejszy i pewny przepływ dokumentów procesowych;

– lepszą komunikację z działem produkcji; 

– lepszą komunikację z magazynem; 

– ujawnienie zatorów w opracowywaniu zadań; 

– ujawnienie reklamacji wewnętrznych i wskazanie osób za nie odpowiedzialnych; 

– optymalizację procedur zarządzania procesami; 

– uruchomienie lub wzmocnienie zarządzania procesowego;  

– rejestrację przepływu procesów w czasie rzeczywistym; 

– ujawnienie handlowcom istotnych kosztów składników technologii (składników tkw) z dokładnością do zużycia czasu oraz zużycia materiałów na zleceniu w kalkulacji.

Dział produkcji – funkcje: 

– terminowe wytworzenie usług lub produktów zgodnie ze specyfikacją technologiczną zawartą w zleceniu; 

– organizacja produkcji krótkoterminowej z uwzględnieniem obciążenia zasobów; 

– minimalizacja i rejestracja przestojów; 

– utrzymanie maszyn w ruchu (zależny dział mechaniczny); 

– planowanie i przeprowadzanie remontów maszyn; 

– minimalizacja ubytków i naddatków; 

– minimalizacja ilości i sprawna obsługa reklamacji; 

– zgłaszanie możliwych usprawnień i ulepszeń; sprawna współpraca z działem technologii i magazynem.

Przykładowe wskaźniki służące do oceny i motywowania w tym obszarze: 

– wskaźnik terminowości; 

– wskaźnik reklamacji; 

– wskaźnik kosztów oddziałowych; 

– wskaźnik wykorzystania zasobów; 

– wskaźnik trendu workflow; 

– wskaźnik przestojów nieplanowanych; 

– wskaźnik zleceń produktywnych do nieproduktywnych; 

– wskaźnik optymalizacji wytworzenia do strat materiałowych;

– wskaźnik wprowadzenia utrzymania terminu „dead line”.

Wprowadzenie LEAN spowoduje: 

– lepszą komunikację z handlowcami; 

– swobodniejszy i pewny przepływ dokumentów procesowych;

– lepszą komunikację z działem przygotowania produkcji dtp; 

– lepszą komunikację z magazynem; 

– ujawnienie raportów z zagospodarowania zasobów; 

– ujawnienie raportów z zużyć materiałowych; 

– ujawnienie raportów z poziomu powstawania odpadów z dokładnością do czynności; 

– ujawnienie pełnej instrukcji obsługi maszyn (tzw. tajna instrukcja dostępna tylko ustnie i przekazywana od operatora do operatora), są tu wszystkie „kruczki” i „sposoby” znane tylko wybranym; 

– raport porównawczy 1: 1 kalkulacja – wykonanie; 

– ujawnienie reklamacji wewnętrznych i wskazanie osób za nie odpowiedzialnych; 

– rejestrację przepływu zleceń z dokładnością do czynności; 

– rejestrację zużycia materiałów z dokładnością do czynności na zleceniu; 

– ujawnienie handlowcom istotnych kosztów składników technologii (składników TKW) z dokładnością do czasu trwania i zużycia materiałów na zleceniu w kalkulacji; 

– zwiększenie sprzedaży posortowanych surowców wtórnych;

– sprawne zarządzanie personelem; 

– bardziej optymalne zarządzanie zasobami; 

– zaangażowanie załogi w programy generowania ulepszeń; 

– ułatwienie wdrożenia 5S, ISO.

Magazyn + logistyka – funkcje: 

– przyjmowanie materiałów; 

– znakowanie materiałów kodami paskowymi; 

– tworzenie i znakowanie jednostek transportowych; 

– wydawanie materiałów na produkcję; 

– przyjmowanie zwrotów materiałów z produkcji – w jednostkach transportowych; 

– kontrola zwrotów jednostek transportowych (waga lub inne zdefiniowane jednostki); 

– przemianowywanie jednostek materiałów (zakupu, magazynowania, transportowych, zużycia); 

– przyjmowanie półproduktów; 

– terminowa ekspedycja towarów.

Przykładowe wskaźniki służące do oceny i motywowania w tym obszarze: 

– wskaźnik czasu dostępności materiału dla produkcji; 

– wskaźnik rozliczeń inwentaryzacji; 

– wskaźnik utylizacji z powodów leżących po stronie magazynu;

– wskaźnik zbycia odpadów w postaci surowców wtórnych.

Motywacja: 

– premia wynikająca z realizacji powyższych wskaźników. 

Wprowadzenie LEAN spowoduje: 

– włączenie magazynu do zarządzania procesowego; 

– zdefiniowanie workflow magazynu w procesie zaopatrzenia i sprzedaży; 

– optymalizację procedur magazynu w powiązaniu z działami handlowym i produkcyjnym; 

– stworzenie zoptymalizowanej cyfrowej mapy magazynu; 

– automatyzację nawigacji dla ścieżek zbiórki; 

– zastosowanie algorytmów optymalizacji przemieszczeń wózków transportowych (opcjonalnie); 

– pomiar mas przemieszczanych i wykorzystania urządzeń transportowych (opcjonalnie).

Teraz zadajmy sobie pytanie, w którym z obszarów w całym procesie cele motywacyjne są najbardziej zbieżne z LEAN? W którym miejscu możemy najszybciej uruchomić zmiany? 

Myślę, że w dziale handlowym.

Wojciech Jędrzejewski: Tak, jest to dział sprzedaży. Do tej pory główne prace, które chcą wykonywać zewnętrzni konsultanci, to szkolenia miękkie z różnorakich form nacisku na klienta, technik motywowania handlowców z socjotechnikami włącznie, techniki sprzedaży, scenariusze sprzedaży, metody łamania obiekcji, metoda „trzy razy tak” i tak w nieskończoność. Można powiedzieć, że główny nacisk szkoleniowy w firmach koncentruje się właśnie na dziale handlowym, który ma sprzedawać więcej i już. Również w zakresie raportowania działania handlowcy są najlepiej kontrolowaną grupą. Różnego rodzaju raporty, targety, mapy kontaktów z klientem w CRM, plany rywalizacyjne, przypomnienia o działaniu itp. są normą w prawie każdej firmie. Zgodnie z zasadą, że najważniejsze jest pozyskanie zamówienia od klienta i dobrze wyszkolony handlowiec powinien sprzedać lód Eskimosowi. 

Takie ujęcie sprawy powoduje, że handlowcy pracują w pewnym oddaleniu od reszty firmy. To oni są najbliżej klienta i przynoszą oczekiwania klienta do firmy. Pozostałe wymienione powyżej części firmy (procesu) są po to, aby jak najlepiej tym oczekiwaniom sprostać. 

I jak zaszkodzi handlowcom wprowadzenie LEAN?

Wojciech Jędrzejewski: Wcale; tylko pomoże i da dodatkowe narzędzia ulepszające współpracę z pozostałymi działami. Oczywiście bez świadomości, że sprzedaż to proces, który zaczyna się na ofertowaniu, a kończy na wpłynięciu należności od klienta, wszystkie wewnętrzne elementy dobrze ze sobą nie współpracują. Wprowadzenie zarządzania procesowego wektoryzuje wszystkie motywacje w jednym kierunku – jak najlepszego wykonania całego procesu, co uwalnia zasoby, obniża koszty i diametralnie wzmacnia siłę firmy. Ludzie muszą współdziałać, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Skuteczny system rejestracji pracy i przebiegu procesu umożliwia monitorowanie, co tak naprawdę się dzieje w każdym zakamarku firmy. Uzyskane dane są typu statystycznego, a więc są obiektywne i rzetelne. Zlecenie zaczyna się w dziale handlowym i przebiegając przez kolejne połączone obszary kończy się na zapłacie przez zadowolonego klienta. 

Z powyższej analizy wynika, że obszarem, który może być naturalnym bodźcem do wprowadzenia zmian, jest dział handlowy. 

Ale jak wprowadzić zmianę?

Wojciech Jędrzejewski: Oczywiście teraz nikt nie będzie z handlowcami rozmawiał o zmniejszeniu ceny wytworzenia. Jest skalkulowana bardzo precyzyjnie i więcej z produkcji wycisnąć się nie da. Otóż nie. Jeżeli handlowiec dostanie wgląd do składników kosztorysu, to zacznie zadawać pytania: czemu tak drogo, skoro u konkurencji ten składnik procesu jest tańszy? To może zlećmy to lakierowanie lub składanie konkurencji i już zarobię 2 grosze na pudełku. I tu zaczyna się dyskusja ze strony pozostałych działów: ale jak to? Mamy oddawać pracę, a nasze maszyny mają stać? Mamy ujawnić odbiorcę? Generować koszty transportu? Niestety bywa, że tak jest taniej.

A może pomyślmy wspólnie, że skoro inni potrafią dany składnik procesu oferować taniej, to może uda się im dorównać. Reasumując, jeśli damy handlowcom wiedzę na temat wyliczenia, a później możliwość raportowania zarejestrowanych kosztów ich zlecenia, zaczną oni szukać oszczędności i zadawać pytania, o które właśnie nam chodzi: dlaczego nie jest taniej? Dlaczego robił to drukarz, skoro mógł zrobić pomocnik? Dlaczego sklejarka jest spowalniana, bo nie ma dodatkowego odbierającego? itp.

Proszę mi wierzyć – tych pytań jest nagle tak dużo, że trzeba je kanalizować, a handlowcy stają się wybitnymi znawcami technologii. Mają jedną przewagę nad pozostałymi działami: patrzą z zewnątrz mając w głowie to, czego chce klient. Oczywiście nad tym zamieszaniem trzeba zapanować i tu znowu przydaje się pakiet LEAN. Handlowcy po prostu umieją liczyć własne pieniądze, a zmniejszenie TKW daje im przestrzeń do negocjacji nie tylko z klientem, jak było do tej pory, ale także w drugą stronę – wytworzenia lepszego, tańszego produktu na czas, zgodnie z parametrami ustalonymi z klientem, w ilościach dla niego optymalnych itd. 

Czyli zgodnie z postawioną tezą: handlowiec może być najlepszym wsparciem dla wdrażania pakietu LEAN. Najlepszym, rozumianym w kontekście swego położenia w firmie, wektoryzacji w kierunku częściowo przeciwnym – musi uwzględniać punkt widzenia klienta. Jego praca od początku polega na wypracowaniu przestrzeni pomiędzy TKW a ceną, którą chce zapłacić klient. Z definicji musi naciskać na obniżenie kosztów, aby najwięcej zarobić.

Panie Wojciechu, mnie Pan przekonał; ciekawe, co na to nasi czytelnicy? Proszę powiedzieć, co dalej?

Wojciech Jędrzejewski: Należy teraz wyjaśnić, jak zacząć wdrożenie zarządzania procesowego, które jest kluczem do maksymalnego wykorzystania dostępnej informacji w firmie i podstawą zarządzania w obecnych warunkach ogromnej gęstości informacji w otoczeniu firmy. Powinniśmy omówić składniki i metody wdrażania pakietu LEAN.

A zatem do następnego spotkania.

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>