Kłopotliwe ładunki
6 Dec 2016 14:56

Na powierzchni papieru mogą się czasem gromadzić ładunki elektrostatyczne powodujące problemy i zakłócające prawidłowy przebieg procesu drukowania. Papier należy do tzw. półprzewodników. Przewodnikami są np. metale, a znajdujące się na ich powierzchni ładunki mogą się dowolnie przemieszczać i tym samym być odprowadzane. Materiały nieprzewodzące zatrzymują ładunki unieruchomione na swojej powierzchni. Stopień przewodności papieru zależy od stopnia zawartości wody w jego masie. Z doświadczeń wynika, że skłonność do gromadzenia ładunków wykazują częściej papiery powlekane błyszczące niż matowe. Szczególnie podatne są również papiery o niskiej gramaturze. Ładunki elektrostatyczne powstają na skutek procesu tarcia. Część pozostających w papierze ładunków może powstawać już w trakcie jego produkcji. Rola papieru na maszynie papierniczej jest narażona na tarcie podczas jej prowadzenia, przechodzenia przez wałki, nawijania, krojenia itp. Co prawda większa część ładunków zostaje odprowadzona przez metalowe części maszyny, może się jednak zdarzyć, że część z nich na powierzchni papierów pozostanie. Ładunki elektrostatyczne powstają również podczas samego procesu drukowania przy przechodzeniu arkuszy przez maszynę i tarciu o cylinder gumowy. Tarcie papieru można w tym wypadku zmniejszyć przez rozrzedzenie farby lub spryskiwanie powierzchni obciągu środkiem antystatycznym. Stopień intensywności tarcia zmniejsza się również przez ustawienie niższego docisku pomiędzy cylindrami. Wpływ na gromadzenie się ładunków elektrostatycznych ma wilgotność powietrza. Jeśli jest ona niska, to powoduje nadmierne przesuszenie papieru, a tym samym zwiększoną skłonność do elektryzowania. Dlatego też papier należy zawsze klimatyzować we właściwych warunkach, ponieważ przy prawidłowej równowadze wilgotności ładunki elektrostatyczne nie wykazują tendencji do kumulowania się w stosie. Problem może się nasilać w miesiącach zimowych, kiedy powietrze jest suche i wskazane jest jego nawilżanie. Elektrostatyczne naładowanie papieru może powodować problemy, jeśli przekroczy pewną wartość graniczną. Ładunki zgromadzone w papierze powodują wtedy wadliwe przechodzenie arkuszy przez maszynę, problemy na wykładaniu i odciąganie arkuszy w stosie. Mogą powodować również dublowanie punktów rastrowych i ich deformację. W celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych stosuje się specjalne urządzenia jonizujące, które powodują zwiększenie przewodności powietrza i zapobiegają tym samym ich gromadzeniu się na powierzchni papieru. Artykuł sponsorowany Fragment książki Ewy Rajnsz „Barwy druku. Offset arkuszowy”

error: Kopiowanie zabronione!
cript>