Kodak o trendach i innowacjach
6 Dec 2016 14:56

27 września br. w podwarszawskim Otwocku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Meet Kodak. Podobnie jak poprzednie edycje, ta również cieszyła się dużym zainteresowaniem – w tym roku na serię wykładów organizowanych przez firmę Kodak Polska przybyło około 150 gości reprezentujących różne sektory branży poligraficznej. Uczestników konferencji przywitała Jolanta Wiśniewska, dyrektor zarządzająca Kodak Polska. Pierwsza prelekcja, prowadzona przez Oliviera Claude’a, dyrektora regionalnego biznesu komercyjnego (Kodak Europa, Bliski Wschód i Afryka), dotyczyła przyszłości poligrafii i związanych z nią koncepcji firmy Kodak. W trakcie prezentacji poruszył on kwestię obecnych i przewidywanych trendów na rynku oraz pojawiających się nowych możliwości. Jego zdaniem rozwiązania Kodaka świetnie wpisują się w obecną sytuację branży poligraficznej. Prelegent podkreślał, że trendy rynkowe – zmniejszające się nakłady, potrzeba ograniczania kosztów produkcji i cen, eliminowanie strat, usprawnianie produkcji i skracanie czasu jej realizacji – generują obecnie duże zmiany. Jednak rola druku w kampaniach multikanałowych (coraz popularniejszych) pozostaje wciąż bardzo duża i stale zwiększa ich efektywność. Jak twierdził prelegent, wzrasta obecnie coraz wyraźniej rola druku cyfrowego w tym zakresie. Jednak o sukcesie każdego przedsiębiorstwa w najbliższej przyszłości zadecyduje wartość dodana, która wygeneruje zwiększenie jego wydajności. Tą wartością – jak wymieniał prelegent – mogą być systemy web-to-print (jako rozwiązania dla usług marketingowych), ale również stabilne i zautomatyzowane rozwiązania w zakresie CtP (w tym również bezprocesowe), modułowe rozwiązania cyfrowe, a także zintegrowany workflow do automatycznego sterowania drukiem cyfrowym i offsetowym. Wszystkie można znaleźć – jak podkreślał – w portfolio firmy Kodak. Zmiany, jak mówił Olivier Claude, będą z pewnością miały miejsce na rynku książek, gdzie już obecnie widoczny jest wzrost udziałów druku cyfrowego. Zmiany odnotowuje również od jakiegoś czasu rynek gazetowy. Gazeta w przyszłości nadal będzie drukowana na maszynach rolowych i większa część jej zawartości pozostanie taka sama – zaznaczył Olivier Claude – jednak montowane na maszynach rolowych głowice atramentowe, poprzez umożliwienie drukowania danych zmiennych, staną się już wkrótce wartością dodaną wydawców gazetowych. Kodak dokładnie analizując to, co się dzieje na rynku, dostosowuje do tego swoje portfolio, koncentrując się na wiodących rozwiązaniach dla prepressu i druku cyfrowego – mówił Olivier Claude. Następnie ponownie głos zabrała Jolanta Wiśniewska w celu omówienia sukcesu, jaki odniosła firma Kodak podczas tegorocznej drupy w kontekście rynku polskiego. Targi drupa 2012 – mówiła –były z pewnością punktem zwrotnym dla całej branży poligraficznej oraz dla firmy Kodak, którą podczas imprezy odwiedziło tysiące gości. Rynki druku, wydawniczy oraz opakowań cechują dynamiczne przemiany. Cieszy nas fakt, że firma Kodak może w nich współuczestniczyć, dostarczając najobszerniejsze portfolio rozwiązań offsetowych, cyfrowych i hybrydowych. Przy okazji swojego wystąpienia dyrektor zarządzająca Kodak Polska przedstawiła szerokie portfolio spółki, które było prezentowane podczas majowej wystawy w Düsseldorfie. Wśród omawianych produktów znalazły się rozwiązania przeznaczone niemal dla każdej gałęzi przemysłu poligraficznego. Podczas spotkania zostały omówione takie urządzenia jak: Kodak Prosper 6000XL Press, Kodak Flexcel NX System, Kodak Flexcel Direct System, nowe rozwiązanie Timsons T-Press, w którym zastosowano technologię Kodak Stream Inkjet, czy nowy system drukujący Kodak Prosper S30. Odwiedzający stoisko firmy Kodak mogli również zobaczyć podczas targów zupełnie nowe efekty druku, osiągane dzięki rozwiązaniu Kodak Nexpress SX – Gold, Pearlescent i Neon Pink. Kolejne prezentowane podczas drupy rozwiązania Kodaka to nowa płyta Kodak Sonora XP Process Free Plate oraz innowacyjne oprogramowania: Kodak Prinergy Workflow 6, Kodak Preps Imposition Software 7, Kodak ColorFlow Software 2 oraz Kodak InSite Prepress Portal i iPadapplication 6.5. Podsumowując swoje wystąpienie, Jolanta Wiśniewska mówiła o pozytywnym oddźwięku, z jakim spotkały się prezentowane na drupie rozwiązania firmy Kodak wśród drukarzy z całego świata, w tym również z Polski. Po wypowiedzi dyrektor, przyszedł czas na prezentację Michaela Oetjena, eksperta ds. oprogramowania Kodak, który przedstawił nową koncepcję dotyczącą prepressu. Co ciekawe, nie było to wystąpienie stricte teoretyczne – zagraniczny gość zaprezentował na żywo, a także omówił możliwości i zasadę działania systemów Prinergy 6.0, InSite 6.5 i Preps 7.0. Jak zawsze część praktyczna cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród gości, którzy aktywnie uczestniczyli w prezentacji zadając wiele pytań i dzieląc się swoimi spostrzeżeniami. Kolejna część konferencji miała formułę trzech prowadzonych równolegle bloków tematycznych, w ramach których przedstawiciele firmy Kodak Polska, współpracujących z nią firm, a także jej klienci dzielili się informacjami na temat najnowszych rozwiązań z zakresu przemysłu opakowaniowego, druku komercyjnego oraz urządzeń i oprogramowania przeznaczonych do obrazowania. Dzięki takiej formule każdy z gości mógł uczestniczyć w najistotniejszej dla jego biznesu dyskusji. Choć w każdej z sal zgromadziło się wielu uczestników, to największym zainteresowaniem cieszył się blok poświęcony rozwiązaniom stosowanym w druku komercyjnym. Tutaj Sławomir Iwanowski, regionalny manager sprzedaży Kodak Polska, przedstawił kompleksowe rozwiązania dla tego segmentu produkcyjnego. Wśród poruszonych przez niego zagadnień znalazły się strategia, misje i cele firmy Kodak, które zakładają dostosowywanie się rozwiązań oferowanych przez spółkę do realiów i oczekiwań klienta. Ponadto Sławomir Iwanowski mówił o koncepcji łączenia działów i technologii w jedną całość oraz o wciąż przybierającej na sile digitalizacji. W celu lepszego zobrazowania aktualnych poczynań spółki został przedstawiony film obrazujący portfolio Kodaka. Prelegent wspominał również o trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się teraz spółka oraz jednocześnie zapewniał, że pomimo problemów, z jakimi boryka się firma, marka Kodak jest coraz lepiej rozpoznawalna na rynku opakowań i stale się rozwija, wprowadzając co roku wiele nowych produktów tworzonych z myślą o każdym segmencie branży poligraficznej. W dalszej części swojego wystąpienia Sławomir Iwanowski mówił o łączeniu druku offsetowego z inkjetem i możliwościach, jakie wynikają z tego hybrydowego połączenia. Najlepszym tego przykładem jest, niedostępna do niedawna, opcja personalizacji gazet. Następnie szczegółowo zostały omówione systemy firmy Kodak przeznaczone dla drukarń komercyjnych. W czasach, kiedy klienci wymagają niższych nakładów, krótszego czasu realizacji i coraz to niższych cen nie sposób było pominąć niezwykle gorący temat rozwiązań web-to-print, których ideą jest maksymalna automatyzacja procesów produkcyjnych. Zdaniem prelegenta zastosowanie tego typu systemów przyczynia się do wzrostu: ilości zleceń, zasięgu geograficznego świadczonych usług, wydajności i marży, przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji oraz, co równie ważne, wyróżnieniu się na rynku. Wykłady prowadzone w ramach bloku poświęconego drukowi komercyjnemu zamknęły dwa lektoraty prowadzone przez Bartosza Mateję z firmy Prografix, który omówił koncepcję druku hybrydowego oraz Pawła Walerczaka z Zakładów Graficznych Taurus na temat wpływu automatyzacji prepressu na wydajność produkcji w drukarni. W bloku dotyczącym opakowań Jacek Galiński z firmy Netflex SA zaprezentował rozwiązania Kodaka dla fleksografii, jakie pojawiły się od targów drupa 2008 do 2012. Natomiast Marcin Jastrzębski z firmy Multidruk s.c. opowiedział o swoich doświadczeniach z hybrydową przygotowalnią dla produkcji offsetowej i fleksograficznej. O produkcji opakowań wysokiej jakości dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii mówił Grzegorz Borkowski z Zakładu Poligraficznego Offset Druk. W bloku tematycznym dot. urządzeń i oprogramowania do obrazowania rozwiązania Kodaka w procesie obiegu dokumentów przedstawił Maciej Witkowski – specjalista ds. handlowo-technicznych w dziale DI Kodak Polska. Dzięki zaangażowaniu i obszernej wiedzy zarówno wykładowców, jak i uczestników spotkania kolejna już impreza z cyklu Meet Kodak zakończyła się sukcesem organizatorów. Na podstawie materiałów firmy Kodak opracował KS

cript>