Koncentracja na strategicznej dywersyfikacji 
12 Sep 2023 13:52

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Skonsolidowane przychody Grupy Arctic Paper ze sprzedaży w II kwartale wyniosły 836,2 mln PLN (181,3 mln EUR1). EBITDA w II kw. wyniosła 68,9 mln PLN (14,9 mln EUR1). EBIT w II kw. wyniósł 39,3 mln PLN (8,5 mln EUR1), a zysk netto 46,9 mln PLN (10,2 mln EUR2). Dług netto na poziomie -134,1 mln PLN (-12,6 mln PLN). Dywidenda w wysokości 2,7 PLN na akcję została wypłacona zgodnie z polityką dywidendową.

Pomimo słabszego popytu sprawne zarządzanie produkcją i efektywność kosztowa zaowocowały marżą EBITDA na poziomie 8,2 proc.

Nastąpiła koncentracja na długoterminowych inicjatywach strategicznych w celu dywersyfikacji w kierunku zielonej energii i opakowań. Po dacie bilansowej zapadła decyzja o inwestycji 285 mln SEK w produkcję energii w Grycksbo.

Grupę Arctic Paper tworzą Arctic Paper SA (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper SA posiada 51 proc. udziałów.

Michał Jarczyński, prezes zarządu Arctic Paper SA, tak podsumował II kwartał: Drugi kwartał 2023 r. był trudnym okresem z uwagi na silne osłabienie popytu w porównaniu z rekordowym kwartałem ubiegłego roku, który był jednym z najlepszych w historii Grupy. Zgodnie z ogólną sytuacją rynkową, przychody Arctic Paper spadły o 36 proc. do 836,2 mln PLN (1 296,3 mln PLN). Nasza krótkoterminowa koncentracja na marżach zamiast na wolumenach okazała się skuteczna i EBITDA osiągnęła 68,9 mln PLN (330,1 mln PLN) przy marży EBITDA wynoszącej 8,2 proc. Pozycja finansowa Arctic Paper pozostaje solidna, ze wskaźnikiem dług netto/EBITDA na poziomie -0,19 (-0,02). Silny bilans jest dobrym punktem wyjścia, ponieważ obecnie kontynuujemy nowe inwestycje zgodnie z naszą długoterminową strategią dywersyfikacji w kierunku produkcji energii i opakowań.

W segmencie papieru przychody wyniosły 566,7 mln PLN (948,6 mln PLN), ponieważ klienci we wszystkich segmentach i na wszystkich rynkach kontynuowali redukcję swoich zapasów, a ogólna aktywność gospodarcza była również istotnie niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBITDA osiągnęła 47,6 mln PLN (227,2 mln PLN). W wyniku naszej koncentracji na marżach nasz przychód na tonę utrzymał się na poziomie 5850 PLN (5740 PLN), podczas gdy wykorzystanie mocy produkcyjnych osiągnęło w tym okresie 55 proc. (wobec 99 proc.).

Segment celulozy – Rottneros – zmniejszył swoje przychody do 681 mln SEK (784 mln SEK) przy EBITDA w wysokości 71 mln SEK (253 mln SEK), co spowodowane było wymagającą sytuacją rynkową i dalszymi spadkami cen, podczas gdy silny dolar amerykański korzystnie wpłynął na osiągane marże. W omawianym okresie zredukowano zatrudnienie i poprawiono wydajność w celu zwiększenia konkurencyjności. Podpisano także długoterminowy kontrakt dot. zabezpieczenia dostaw i ceny energii odnawialnej.

Inwestycja joint venture z Rottneros w nowy zakład produkcyjny tacek z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie przebiega zgodnie z planem. Uruchomienie produkcji planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku. Zainteresowanie naszymi opakowaniami jako zrównoważoną alternatywą dla tworzyw sztucznych wzrosło za sprawą naszej obecności na targach interpack w Düsseldorfie.

Nieprzerwanie koncentrujemy się na rozwijaniu naszego segmentu energetycznego, co jest ważnym krokiem w kierunku neutralności klimatycznej i stanowić będzie dodatkowe źródło przychodów w przyszłości. Już po zakończeniu drugiego kwartału zdecydowaliśmy się zainwestować 285 mln SEK w modernizację instalacji na biopaliwo w Grycksbo. Inwestycja ta zwiększy zarówno produkcję energii, jak i elastyczność w tym obszarze; ponadto zapewni dodatkowo produkcję do 50 000 ton pelletu drzewnego rocznie. Podpisano także umowę na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 16 MW w Kostrzynie. Ponadto na dachu zakładu w Kostrzynie powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 1,2 MW.

W warunkach wysokiej inflacji i recesji w Europie powrót do koniunktury na rynku papieru graficznego i opakowaniowego może zająć trochę czasu. Jesteśmy przygotowani na sytuację, w której popyt pozostanie niski i będziemy nadal koncentrować się na naszych marżach, odpowiednio dostosowując się do sytuacji. Zmienność na rynkach celulozy i papieru przypomina o znaczeniu naszego długoterminowego planu strategicznego, polegającego na dywersyfikacji w kierunku produkcji energii i opakowań, przy jednoczesnym utrzymaniu naszej silnej pozycji na rynku celulozy i papieru. Intensywnie pracujemy nad rozwojem w tych nowych, perspektywicznych obszarach zgodnie ze strategią 4P.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Arctic Paper

1 Arctic Paper SA raportuje w złotych polskich. W komunikacie prasowym w języku angielskim powyższe kwoty zostały przeliczone na EUR według średnich stawek za dany kwartał. Pełen raport kwartalny jest dostępny na www.arcticpapergroup.com

2 Zysk netto na akcję: zysk netto segmentu papieru plus 51 proc. zysku netto Rottneros podzielone przez liczbę akcji