Maksymalizacja mocy produkcyjnych
6 Dec 2016 14:56

W poprzednich wydaniach „Poligrafiki” opisywaliśmy już prezentowane podczas drupy rozwiązania firmy Goss International przeznaczone na rynek akcydensowy i opako- waniowy. Teraz przyszedł czas na produkcję gazetową. Reprezentantkami firmy w tej gałęzi przemysłu poligraficznego podczas drupy były dwie maszyny zaprojektowane do wysokonakła-dowych produkcji: Colorliner CPS i Magnum HPS. Zdaniem przedstawicieli spółki proponowane przez nią rozwiązania mają zapewnić ich przyszłym użytkownikom zmaksymalizowanie mocy produkcyjnych oraz natychmiastowe i rentowne wykonywanie zleceń, przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnego wpływu procesów drukowania na środowisko naturalne. Goss Colorliner CPS Jak już zostało wspomniane, podczas drupy 2012 na stoisku firmy Goss zwiedzający mieli okazję zapoznać się z najnowszą wersją modelu Colorliner CPS (Compact Printing System), przeznaczoną do wykonywania różnorodnych, wysokonakładowych zleceń o wysokiej jakości. Maszyna została zaprojektowana z myślą o produkcji coldsetowej, heatsetowej lub mieszanej. Według producenta to „prawdziwy tytan pracy”. Ten ośmiowieżowy, kompaktowy system miał swoją premierę na targach Ifra 2011. Wyposażona w najnowszą technologię automatycznej zmiany płyt formowych, Goss Autoplate, maszyna oferuje korzyści w postaci ergonomii i wysokiej produktywności przy stosowaniu podwójnej lub potrójnej szerokości drukowania. Jej głównymi zaletami są: wysoka jakość druku, wydajność, operatywność i długoterminowa produkcja dopasowana do stale zmieniających się zleceń. Bezwałowe napędy, z jednym silnikiem na poziom drukujący, oraz cylindry z rozwiązaniem pierścień do pierścienia, jak w typowych maszynach komercyjnych, zapewniają sprawdzoną jakość wydruku. Dodatkowym atutem maszyny jest zastosowanie niskoprofilowych wież drukujących (4,5 m wysokości), zapewniających optymalną temperaturę w trakcie pracy maszyny – Colorliner CPS jest jednym z najbardziej ekonomicznych systemów drukujących na rynku maszyn wysoko produkcyjnych. Maszyna posiada wyspecjalizowany układ wentylacyjny powietrza odpowiedzialny za optymalne odprowadzanie ciepła. W rezultacie produkowana jest ekstremalnie mała ilość gorącego powietrza, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych systemów chłodzących. Znacząca redukcja kosztów energii, jak również mała ilość odpadów powstających przy zmianie zlecenia przyczyniają się do obniżenia całkowitego kosztu posiadania maszyny. Wiele nowych funkcji tworzenia wysoce zautomatyzowanego środowiska produkcyjnego obejmuje, wspomniany już wcześniej, system automatycznej zmiany płyt formowych Goss Autoplate oraz funkcję automatycznego mycia obciągów. Poziom automatyzacji maszyny wzrasta wraz z zastosowaniem inkjetowego systemu Goss DigiRail oraz licznych funkcji usprawniających obsługę urządzenia, związanych m.in. ze wstępną regulacją ustawień przed rozpoczęciem każdego zlecenia. Aby zoptymalizować sterowanie i automatyzację maszyny, zastosowano system Goss OPCS zapewniający szczegółową kontrolę wszystkich elementów uczestniczących w procesie drukowania. Ułatwione sterowanie umożliwiają duży wyświetlacz w konsoli sterowania, intuicyjne okna dialogowe oraz funkcjonalna klawiatura. Regulacja zespołów farbowych, przechowywanie i przywracanie ustawień, planowanie pracy i inne funkcje są kontrolowane za pomocą jednego interfejsu. Colorliner CPS jest w stanie wydrukować do 90 tys. egzemplarzy w ciągu 1 godziny. Dzięki długości odcinania wstęgi w przedziale od 45 do 60 cm oraz możliwości stosowania roli papieru o szerokości do 1905 mm możliwa jest produkcja gazet i prac półkomercyjnych o szerokim zakresie formatów. Colorliner CPS jest zwarty, ale niezwykle mocny – to „kieszonkowa” maszyna, która ma ogromne możliwości. Jej unikalna konstrukcja zapewnia krótsze przejście wstęgi przez wszystkie zespoły drukujące w porównaniu z jej rywalami, większą prędkość i wysoki poziom automatyzacji, będący nie do pobicia w zakresie szybkości zmiany zlecenia – mówi Theo Buchmeyer, dyrektor zarządzający we francuskim oddziale firmy Goss International. Goss Magnum HPS Goss postanowił w pełni wykorzystać możliwości, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w targach drupa i polepszyć udaną współpracę na rozwijających się rynkach Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki, które wykorzystują maszyny drukujące o pojedynczej szerokości zadruku. Z myślą o nich Goss zmodyfikował swoją platformę drukującą Community/Magnum, oferującą dużą wydajność i niskie koszty wydruku 1 strony. Efektem tych prac był, prezentowany po raz pierwszy na świecie, wysokowydajny system drukujący Goss Magnum HPS, osiągający prędkość pracy do 70 tys. egz./h. System ten, podobnie jak Colorliner CPS, jest przeznaczony zarówno do heatsetu, jak i coldsetu bądź do produkcji mieszanej. Magnum HPS jest dostępny w trzech wersjach odcięcia wstęgi: 546, 560 i 578 mm. Pierwsze zamówienia na ten system zostały złożone z rynku azjatyckiego. Nowa maszyna Magnum HPS opiera się na budowie bestsellerowego modelu Goss Community/Magnum, będącego liderem rynku światowego wśród maszyn o pojedynczej szerokości przeznaczonych do produkcji gazetowej – mówi Jacques Navarre, starszy wiceprezes działu sprzedaży i marketingu w firmie Goss International. – Naszym celem było wykorzystanie doświadczenia, zdobytego podczas instalacji ponad 40 tys. zespołów drukujących, dla rozwoju nowej wersji HPS tak, aby drukarze poszukujący maszyn łączących wszechstronność z wysoką prędkością produkcyjną mogli uzyskać pozytywny wynik finansowy. Zawsze staramy się zapewniać większą wartość naszym produktom. Zmiany są często przyrostowe. Nowa platforma Magnum ma potencjał, aby fundamentalnie zmienić sposób dostępu naszych klientów do produkcji gazetowej i półkomercyjnej – zapewnia Navarre. W celu zwiększenia wydajności i zachowania optymalnych kosztów maszyny Magnum HPS, zespół badawczo-rozwojowy Goss International wykorzystał mocne strony wszystkich maszyn znajdujących się w „gazetowym” portfolio firmy. Modyfikacje standardowej platformy Magnum zawierały takie ulepszenia jak ergonomiczny projekt ram konstrukcyjnych w celu ułatwienia dostępu do płyt i zmiany zlecenia, najnowszy projekt cylindrów drukujących z potrójną bieżnią łożyskową, ulepszone pierścienie odtaczania czy zwężony obciąg offsetowy. Inne ulepszenia właściwości technicznych obejmują optymalizację napięcia wstęgi z synchronizowanymi, bezwałowymi napędami wejścia i wyjścia w wieżach drukujących oraz scentralizowaną kontrolę wszystkich niezbędnych działań maszyny takich jak dostosowywanie kałamarzy farbowych i pasowania kolorów. Zdaniem Jacquesa Navarre’a automatyzacja procesów produkcyjnych jest kluczem do całkowitego wykorzystania możliwości maszyn drukujących. Zgodnie z tym założeniem specjaliści firmy Goss, w uzupełnieniu inżynieryjnych usprawnień, dołączyli do modelu Magnum HPS nową wersję systemu kontroli maszyny, który odpowiada za redukcję ilości ustawień i przypomnień dla danego zlecenia. Na podstawie materiałów firmy Goss International opracował KS

cript>