Odszedł Adam Grzelak
14 Jul 2017 11:58

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

30 czerwca 2017 r. zmarł w wieku 79 lat mgr inż. Adam Grzelak, przez całe zawodowe życie związany z polską poligrafią. 

Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Łódzkiej Drukarni Akcydensowej; był współzałożycielem Polskiej Izby Druku i jej wieloletnim prezesem. Jako jeden z inicjatorów utworzenia Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych w 1999 r. przez wiele lat jej przewodził. Był też długoletnim członkiem Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP. 

Adam Grzelak, urodzony 23.11.1938 r. w Łodzi, ukończył Wydział Elektryczny PŁ uzyskując tytuł inżyniera elektryka, a następnie UŁ z tytułem magistra ekonomii.

Pracę w przemyśle poligraficznym rozpoczął w 1965 roku w Łódzkich Zakładach Graficznych na stanowisku głównego energetyka, które piastował do 1972 roku. Następnie otrzymał od Zjednoczenia Przemysłu Maszynowego propozycję objęcia stanowiska dyrektora technicznego w Zakładzie Techniki Biurowej PREDOM-

-ORG w Łodzi, gdzie pracował do roku 1974.

W roku 1974, w związku ze zmianami organizacyjnymi w Łódzkiej Drukarni Akcydensowej spowodowanymi podjęciem przez Zjednoczenie Przemysłu Poligraficznego decyzji dotyczącej rozbudowy i modernizacji drukarni, został powołany na wniosek ówczesnego dyrektora ŁDA – W. Rzążewskiego na stanowisko z-cy dyrektora ds. technicznych. W Łódzkiej Drukarni Akcydensowej Adam Grzelak wraz z grupą pracowników przyczynił się do modernizacji maszyn wklęsłodrukowych. Oprócz nagrody pieniężnej otrzymanej od ZPP został mu przyznany tytuł racjonalizatora produkcji.

W roku 1981 po śmierci dyrektora W. Rzążewskiego, na wniosek Rady Pracowniczej ŁDA, Minister Kultury i Sztuki powołał inż. Adama Grzelaka na stanowisko dyrektora naczelnego.

Rok 1991 to prywatyzacja i przekształcenie ŁDA w spółkę akcyjną, a Adam Grzelak został prezesem i dyrektorem generalnym drukarni.

W roku 1994 ŁDA SA jako jedna z pierwszych firm poligraficznych zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Należy podkreślić, że Łódzka Drukarnia Akcydensowa pod kierownictwem Adama Grzelaka była jedną z najnowocześniejszych w tym czasie drukarń opakowaniowych, legitymując się systematycznym wzrostem produkcji i zysku.

Jego zdolności organizatorskie oraz pomysłowość inspirowały do unowocześniania produkowanych opakowań, jak również do wdrażania nowych ich rodzajów, przystosowując drukarnię do wymogów rynku.

W roku 1998, w związku z różnicą zdań z głównym udziałowcem co do kierunków dalszego rozwoju drukarni, prezes Grzelak został wraz z całym zarządem odwołany i przeszedł na emeryturę, a następnie został pełnomocnikiem w nowej firmie Serwis Print P. W., której właścicielem była jego małżonka Zofia Grzelak.

Adam Grzelak aktywnie uczestniczył też w działalności społecznej. 

W latach 1981-1997 był wiceprezesem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Brał też udział w pracach Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP w XIV kadencji w latach 1987--1990 jako członek zarządu, a w XV kadencji jako wiceprzewodniczący zarządu.

W roku 1992 z inicjatywy Sekcji Poligrafów SIMP została utworzona Polska Izba Druku, która wypełniła lukę powstałą po zaprzestaniu działalności przez Zjednoczenie Przemysłu Poligraficznego i stała się ogólnopolską organizacją samorządową, reprezentują-cą wobec władz interesy gospodarcze podmiotów działających w branży poligraficznej. Pierwszym prezesem PID został Adam Grzelak, który pełnił tę funkcję przez trzy kolejne kadencje (w latach 1992-1998).

W czerwcu 1999 została powołana Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych. Grono założycieli stanowili szefowie drukarń oraz firm współpracujących z naszym przemysłem, jak również przedstawiciele szkolnictwa z terenu Łodzi. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu powierzyła koledze Adamowi Grzelakowi funkcję prezesa, którą sprawował ponad 10 lat i przyczynił się do powstania oddziałów Fundacji w Warszawie – „Mazowsze” i Krakowie – „Małopolska”. Był też członkiem Koła Seniorów SIMP w Łodzi.

Adam Grzelak był również współinicjatorem i współorganizatorem pierwszego Kongresu Poligrafów Polskich.

Za działalność społeczną i zawodową został wyróżniony m.in.: Srebrną i Złotą Odznaką SEP, Srebrną i Złotą Odznaką SIMP, Srebrną i Złotą Odznaką NOT, a także Medalem „Zasłużony dla Polskiej Poligrafii”.

W roku 2000 prezydent Aleksander Kwaśniewski za całokształt działalności przyznał mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Wykorzystano fragmenty artykułu Józefa Kurka i Kazimierza Stępniewskiego, opublikowanego w „Poligrafice” nr 10/2008

error: Kopiowanie zabronione!
cript>