Optymizm i wzrost
6 Dec 2016 14:59

Wyniki analizy FESPA Print Census – najbardziej dalekosiężnego badania dotyczącego globalnej sytuacji na rynku kiedykolwiek przeprowadzonego przez organizację – nakreślają sześć nadrzędnych trendów napędzających międzynarodową społeczność związaną z drukiem wielkoformatowym i specjalistycznym. Ponad 1200 respondentów z całego świata uczestniczyło w rozległym badaniu przeprowadzanym w okresie od maja 2014 do kwietnia 2015. Wśród ankietowanych 50 proc. respondentów pochodziło z obu Ameryk, 42 proc. z Europy, a 8 proc. z regionu Azji i Pacyfiku. Ankietowani reprezentowali całą branżę drukarską, w tym: drukarnie sitodrukowe i cyfrowe (34 proc.), drukarnie akcydensowe o krótkim czasie realizacji i punkty reprograficzne (15 proc.), producenci oznakowań (13 proc.), graficy (7 proc.), agencje reklamowe (5 proc.) i in. Nową grupą w tym badaniu byli producenci przemysłowi, którzy stanowili 8 proc. respondentów, reprezentując wspólnotę użytkowników drukujących cyfrą. Badanie jest częścią trwającej współpracy między firmą badawczą InfoTrends i organizacją FESPA. Po pierwsze: Optymizm – wiara w przyszłość oparta na wzroście przychodów Kluczowym trendem jest optymizm właścicieli firm. Aż 80 proc. respondentów z dużym lub umiarkowanym optymizmem podchodzi do aktualnej sytuacji swoich firm. Taki optymizm znacznie przewyższa ten, który wykazują w odniesieniu do branży jako całości, o 14 procent. Wskazuje to, że respondenci mają pewność co do swych własnych strategii rozwoju firmy, a pozostają mniej pewni co do szerszej możliwości rozwoju przemysłu. Jak podaje raport, indywidualny optymizm opiera się na sukcesie komercyjnym. Patrząc na odpowiedzi z regionów rynków rozwiniętych, średnie przychody wzrosły tam ponaddwukrotnie w tym samym okresie z 3 mln euro w roku 2007 do ponad 6 250 000 euro w roku 2015. Ogólny wzrost przychodów od roku 2007 do 2015 wyniósł 9 proc. CAGR dla całej działalności, a 7 proc. dla technologii cyfrowych w branży wielkoformatowej. Po drugie: Wymagania klientów – druk rynkiem usług Wymagania klientów są siłą napędową dla dalszych wysiłków w celu poprawy wydajności. Chodzi o szybsze obsługiwanie zleceń, produkcję na czas, dostawy do wyznaczonego punktu oraz wersjonowanie/personalizację. Co najmniej 70 proc. respondentów spodziewa się, że te cztery główne trendy konsumenckie rozwiną się lub pozostaną na takim samym poziomie, wzmacniając przekonanie, że dzisiejsze firmy oferujące usługi druku są teraz ukierunkowane na użytkowników. Zaadaptowanie cyfrowych procesów –w tym systemów produkcyjnych, workflow, automatyki i web-to-print – jest motywowane tymi oczekiwaniami. Po trzecie: Zmieniający się asortyment produktów – od masowej produkcji do masowej personalizacji Banery (49 proc.), plakaty (40 proc.), oznakowania (38 proc.) i billboardy (37 proc.) pozostają czterema głównymi grupami artykułów produkowanych przez ankietowanych. Gwałtowny wzrost przeżywają obecnie tekstylia odzieżowe, tekstylia dekoracyjne i dla próbek opakowań. Blisko 80 proc. respondentów zanotowało wzrost popytu na te aplikacje. Respondenci zgłaszają zwiększoną adaptację produkcji cyfrowej dla wielu takich produktów, w tym: odzieży, naklejek oraz drukowanej elektroniki, które są najczęściej przewidywanymi produktami mającymi w przyszłości migrować w kierunku druku cyfrowego. Zróżnicowanie zmieniających się aplikacji znajduje również odzwierciedlenie we wzroście zainteresowania sztywnymi podłożami, które stanowią obecnie 25 proc. produkcji respondentów. Po czwarte: Technologia cyfrowa bodźcem zmian Ponad połowa wszystkich respondentów FESPA Print Census wyraziła zamiar zakupu cyfrowego rozwiązania do druku wielkoformatowego, ze średnią planowaną kwotą na ten wydatek opiewającą na blisko 100 tys. euro. Plany zakupu zdominowane są głównie przez drukarki UV (27 proc.), maszyny do druku na tekstyliach (21 proc.), drukarki solwentowe (17 proc.), drukarki ekosolwentowe (16 proc.) i urządzenia do druku lateksowego (14 proc.). Znacząca większość przedsiębiorców (45 proc.) motywuje te plany inwestycyjne ukierunkowaniem profilu swoich firm na nowe rynki z nowymi produktami lub usługami. Ta strategia jest również napędzana chęcią poprawy jakości wydruku (43 proc.), zwiększenia mocy produkcyjnych (37 proc.), poprawienia prędkości drukowania (34 proc.) i redukcji kosztów utrzymania używanych urządzeń (33 proc.). Po piąte: Rozwój druku na tekstyliach na rynkach graficznych, odzieży, wystroju wnętrz i na rynku przemysłowym Jak wspomniano wcześniej, coraz bardziej dominujące są aplikacje na tekstyliach, co potwierdzają respondenci Print Census. 27 proc. z nich jest już zaangażowanych w drukowanie na odzieży, z czego 81 proc. widzi w tym segmencie najwyższy wzrost wśród wszystkich aplikacji. Kluczowym czynnikiem jest tutaj druk cyfrowy – ponad połowa ankietowanych spodziewa się, że drukowana cyfrowo odzież stanie się ważną alternatywą dla tradycyjnego sitodruku w ciągu najbliższych dwóch lat. Maszyny umożliwiające druk na tekstyliach są jednym z najistotniejszych elementów planów inwestycyjnych – 21 proc. respondentów wyraźnie chce koncentrować swoje wydatki w tym obszarze, a 12 proc. planuje nabycie takiego sprzętu. Aplikacje dekoracyjne i przemysłowe na tekstyliach również mają mocną pozycję: 78 proc. badanych zgłosiło wzrost wśród tekstyliów do zastosowań aplikacji dekoracyjnych. Podłoża tekstylne nadal uparcie kontynuują przenikanie także do branży oznakowań i grafiki – 67 proc. ankietowanych obserwuje stały wzrost w sektorze soft signage. Po szóste: Przyszłość druku materiałów ekspozycyjnych i wyświetlaczy zintegrowana z mediami cyfrowymi Ponad trzy czwarte respondentów spodziewa się, że pozadrukowe formy reklamy, np. reklamy wyświetlane na ekranach LCD, będą mieć wpływ na przyszłe losy druku wielkoformatowego w dającej się przewidzieć przyszłości, a 36 proc. respondentów stwierdziło, że technologie te mają już wpływ na tę gałąź biznesu. Z kolei 31 proc. ankietowanych planuje zaoferować swoim klientom cyfrowe rozwiązania signage w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Neil Felton, dyrektor zarządzający federacji FESPA powiedział: FESPA Print Census nakreśla jasny obraz pełnej optymizmu społeczności, w której liderzy biznesu mają klarowną i pozytywną wizję przyszłości i czerpania korzyści handlowych. Pomimo zróżnicowanej sytuacji makroekonomicznej na świecie, drukarnie na różnych kontynentach reagują na zmieniające się potrzeby klientów i urozmaicają swoje oferty produktowe, dokonując przemyślanych inwestycji technologicznych z naciskiem na wydajność i masową personalizację oraz akceptując zmieniającą się rolę druku w miksie komunikacyjnym. Dalej Felton dodaje: Dane zebrane w tym badaniu Print Census dotyczące wzrostu zastosowań aplikacji na tekstyliach wzmacnia znaczenie zaangażowania FESPY pod kątem tekstyliów, za pośrednictwem naszej regularnej wystawy FESPA Fabric i kontynuacji naszych międzynarodowych konferencji Digital Textile. Ważnym dodatkiem jest niedawno zainaugurowane wydarzenie towarzyszące Printeriors, które eksploruje świat wewnętrznych zastosowań dekoracyjnych, gdzie tekstylia odgrywają znaczącą rolę. Podobnie jest z pozytywnymi wskaźnikami dla cyfrowych rozwiązań do oznakowań, które podkreślają znaczenie naszej europejskiej imprezy Sign Expo z jej edukacyjnymi walorami prezentującymi możliwości technologii cyfrowej dla segmentu signage. Odpowiedzi dotyczące aplikacji przemysłowych uwidoczniają kluczową rolę, jaką może odegrać FESPA łącząc swoje 50-letnie dziedzictwo w sektorze sitodruku technicznego z 15 latami dorobku jako wiodąca platforma, dzięki której specjalistyczne i wielkoformatowe drukarnie mogą odkrywać innowacje cyfrowego inkjetu. To badanie prezentuje ogromny wgląd w rynki, które są ważne dla członków FESPA i branży w ogóle. Doceniamy perspektywy analityczne i wsparcie InfoTrends w realizacji tego ważnego projektu – podsumował. Wiedza o rynku zawarta w pełnej wersji raportu FESPA Print Census zostanie opublikowana w formie szczegółowej przez InfoTrends i ukaże się latem br. Będzie ona dostępna bezpłatnie dla członków 37 krajowych stowarzyszeń FESPA. Osoby niebędące członkami będą mogły uzyskać dostęp do raportu za opłatą (więcej informacji można uzyskać pisząc na adres mailowy: info@fespa.com). Na podstawie materiałów FESPA opracowała AP

error: Kopiowanie zabronione!
cript>