Po co Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych
19 Jun 2017 14:09

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Polska poligrafia rozwija się pomimo konkurencji e-mediów, pomimo niskich marż i jeszcze kilku pomimo. Tak mówią dane statystyczne krajowe i zagraniczne, ale też taki jest obraz poligrafii widziany w trakcie zwiedzania zakładów poligraficznych czy też rozmów z właścicielami lub zarządzającymi w drukarniach. Ta poligrafia potrzebuje coraz więcej wykształconej kadry. Nowoczesne technologie, materiały, maszyny poligraficzne, w których bez elektroniki i informatyki ani rusz, wymagają odpowiednich kompetencji.

Sygnalizowany od pewnego czasu problem z zatrudnianiem pracowników znajduje potwierdzenie w danych publikowanych przez GUS jako bariera działalności poligraficznej. Ogólny brak pracowników osiąga poziom bliski 20 proc., czyli co piąta drukarnia ma kłopoty z zatrudnieniem pracowników. Jeszcze większy kłopot jest ze specjalistami, ponieważ co trzecia drukarnia cierpi na brak pracowników wykwalifikowanych. 

Niepokojącym zjawiskiem jest stan przygotowania zawodowego w szkolnictwie średnim związanym z poligrafią. Nie ma spotkania poligrafów lub branżowego raportu, gdzie by nie było narzekań na ten stan rzeczy. Niestety technika poligraficzne oraz szkoły branżowe kształcące w zawodach typowo poligraficznych (technik procesów drukujących czy introligatorskich) odnotowują coraz mniejszy nabór. Szkoły te w większości mają dobrą kadrę nauczającą przedmiotów zawodowych, ale borykają się z problemami odpowiednich warunków do kształcenia zawodowego. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w szkołach, które otworzyły klasy o profilu „technik procesów cyfrowych” lub „technik reklamy”. Z tych szkół również trafiają pracownicy do zakładów poligraficznych, a ich podstawowym problemem jest brak kompetentnych nauczycieli zawodu (często brak w ogóle nauczycieli zawodu), brak podręczników do nauczania zawodu, brak odpowiedniego wyposażenia do prowadzenia zajęć praktycznych oraz otwieranie klas w przypadkowych szkołach niemających żadnego powiązania ze środowiskiem poligraficznym (gdzie przynajmniej można by pokazać, jak wyglądają procesy poligraficzne).

Nie wdając się w sens zapowiadanych reform w szkolnictwie – powrót do ośmioklasowych szkół podstawowych, likwidacja gimnazjów i wydłużenie nauki w szkołach średnich – będą one miały wpływ na poligrafię. Czy zmiany średniego szkolnictwa zawodowego wpłyną pozytywnie na przygotowanie kadr dla poligrafii, a więc i na jej rozwój?

Branża poligraficzna nie może stać obok i czekać, co przyniesie los. Tam, gdzie można, należy pomagać szkołom we właściwym przygotowaniu nowych pracowników. Część problemów szkół średnich przenosi się również na szkolnictwo wyższe kształcące poligrafów, tam także konieczna jest pomoc. Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych to organizacja działająca na rzecz edukacji poligraficznej przyszłych pracowników firm poligraficznych lub z nimi współpracujących. To organizacja chcąca nieść pomoc szkołom średnim i wyższym, ale docelowo jest organizacją chcącą nieść pomoc zakładom poligraficznym w zatrudnieniu kompetentnej kadry.

Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc szkolnictwu poligraficznemu na poziomie szkół średnich i wyższych. Fundacja realizuje ten cel m.in. przez następujące formy działania: wspieranie szkolnictwa w unowocześnianiu warsztatów szkolnych oraz sal lekcyjnych i wykładowych; wspieranie szkolnictwa materiałami dydaktycznymi; dokształcanie nauczycieli i wykładowców; umożliwianie nauczycielom, wykładowcom oraz uczniom i studentom uczestnictwa w sympozjach, konferencjach oraz wystawach materiałów i sprzętu poligraficznego; udział w gremiach mających wpływ na kształt zawodów, podstaw programowych i egzaminach zawodowych; współudział w organizowaniu konkursów z wiedzy poligraficznej oraz prac dyplomowych z zakresu poligrafii; honorowanie szkół oraz uczelni poligraficznych za osiągnięcia w nauczaniu.

Fundacja w ostatnim okresie wsparła między innymi:

– zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Poligraficznej w Inowrocławiu;

– dofinansowanie zakupu sprzętu dla Instytutu Papiernictwa i Poligrafii w Łodzi;

– zakup książek do bibliotek szkolnych dla szkół poligraficznych w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu;

– udział w konferencjach Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego oraz Poligraficznych Konfrontacjach Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii.

Obecnie FRKP realizuje następujące działania wymagające wsparcia finansowego: zakup książek z zakresu poligrafii do bibliotek szkolnych, organizacja konferencji dokształcających dla nauczycieli, kompletowanie i przygotowywanie materiałów dydaktycznych w postaci prezentacji multimedialnych i materiałów poligraficznych poglądowych do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach przedmiotów zawodowych, ankietowanie szkół w określeniu ich potrzeb, ankietowanie firm poligraficznych w określeniu wymagań kompetencji zawodowych nowych pracowników.

Fundacja działa tylko dzięki wsparciu finansowemu środowiska poligraficznego. Podstawowe źródła finansowania to: darowizny finansowe, wpłaty z 1 proc. podatku oraz darowizny materialne i rzeczowe.

FRKP szuka sponsorów dla swoich działań. Dla firm jest to inwestycja w rozwój przemysłu poligraficznego, w rozwój własnej firmy. Fundacja czeka również na pomysły innych działań, które mogłyby się przyczynić do wzrostu kompetencji przyszłych pracowników.

Na czele FRKP jest Rada Fundacji składająca się z przedstawicieli drukarń, dostawców materiałów i urządzeń, szkół i ośrodków naukowo-badawczych. Pracami Rady kieruje Małgorzata Olszewska-Nowicka jako przewodnicząca Rady, skład całej Rady jest podany na stronie Fundacji.

Organem wykonawczym jest zarząd, którym kieruje Bernard Jóźwiak (Warszawa), w skład zarządu ponadto wchodzą: Beata Krupa (Kraków), Małgorzata Siennicka-Pindral (Warszawa), Damian Gajewski (Poznań), Wojciech Pilc (Łódź).

Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych

Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź

www.frkp.pl, sekretariat@frkp.pl

nr konta: 75 1240 3015 1111 0000 3412 4293

error: Kopiowanie zabronione!
cript>