Problemy z pasowaniem kolorów – część I
6 Dec 2016 14:55

Oryginały wielobarwne powstają przez nanoszenie na podłoże poszczególnych farb w ściśle określonych miejscach, a właściwa jakość odtwarzania zależy od dokładności ich pozycjonowania i spasowania względem siebie. Jeśli pasowanie nie jest idealne, to dochodzi do zaniku ostrości obrazu na odbitce i przesunięć kolorystycznych. Problemy z pasowaniem mogą być spowodowane przez: n złe przygotowanie materiałów do kopii, n niewłaściwą jakość form drukowych, n wadliwą regulację mechanizmów maszyny drukującej, n niestabilność wymiarową podłoża drukowego, n niewłaściwą powierzchnię obciągu, n specyficzne właściwości farb, n niewłaściwe podawanie roztworu zwilżającego. Oczywiście warunkiem podstawowym właściwego pasowania jest prawidłowe przygotowanie materiałów do kopii i poprawne wykonanie form drukowych. Warunkiem podstawowym właściwego pasowania jest prawidłowe przygotowanie materiałów do kopii i poprawne wykonanie form drukowych. Poza tym kluczowym czynnikiem zapewniającym idealne pasowanie jest właściwa regulacja maszyny i wszystkich mechanizmów biorących udział w pozycjonowaniu, przekazywaniu oraz transportowaniu arkusza w czasie całego procesu drukowania. Dlatego należy regularnie sprawdzać działanie samonakładacza, ustawienie łapek, marek, taśm transportujących itp. Ponadto należy zwrócić uwagę na właściwe odtaczanie cylindrów i docisk pomiędzy nimi. Kolejnym ważnym elementem prawidłowego pasowania jest stabilność wymiarowa podłoża drukowego. Arkusze stosowane do drukowania muszą być idealnie przycięte na ten sam format i posiadać taki sam kierunek ułożenia włókien. Włókna powinny układać się równolegle do dłuższego boku arkusza, a tym samym do osi cylindrów. Pozwala to na przeprowadzenie korekty przy ewentualnej zmianie wymiarów arkusza. Podczas drukowania arkusze papieru mogą ulegać różnym deformacjom i zmieniać wymiary pod wpływem oddziaływania mechanicznych sił nacisku. Specyfiką techniki drukowania arkuszowego jest fakt, że arkusz wchodzi w kontakt z cylindrem gumowym oraz dociskowym. Siły mechaniczne, które na niego oddziałują, mogą powodować jego nadmierne rozciąganie i deformację, dlatego istotny jest właściwy docisk pomiędzy cylindrami. Jeśli jest on zbyt wysoki, to dochodzi do zbyt mocnego sprasowania papieru, a tym samym mocnego rozciągnięcia arkuszy i zaburzenia ich stabilności wymiarowej. Prawidłowy docisk powinien być tak niski, jak to tylko możliwe. Nieznacznie większy może być przy drukowaniu na kartonach lub papierach o chropowatej i nierównej powierzchni. Ważną rolę w prawidłowym pasowaniu kolorów odgrywa właściwe podawanie roztworu zwilżającego. W czasie procesu drukowania roztwór zwilżający oddziałuje stale na papier i powoduje, że staje się on wilgotny. Wilgotne arkusze wykazują większą skłonność do deformacji i zmiany swoich wymiarów niż suche. Dlatego należy kontrolować poziom i stabilność podawania roztworu. Należy zawsze drukować z możliwie minimalną i stałą ilością roztworu zwilżającego. Jeśli arkusze są zadrukowywane podczas jednego przejścia przez maszynę, to problem zmiany ich wymiarów nie odgrywa szczególnej roli. cdn. Artykuł sponsorowany Fragment książki Ewy Rajnsz „Barwy druku. Offset arkuszowy”

cript>