Produkcja sprzedana warta ponad 13 mld zł
6 Dec 2016 14:59

Według szacunków KPMG w 2014 r. wartość produkcji sprzedanej sektora poligraficznego w Polsce wzrosła o 6,5 proc. i wyniosła 13,2 mld zł. Eksport osiągnął rekordowy poziom prawie 6 mld zł. O rozwoju branży świadczą także pozytywne nastroje wśród przedstawicieli firm drukarskich. W tym roku po raz pierwszy od kilku lat większość przedsiębiorstw ocenia sytuację na polskim rynku dobrze lub nawet bardzo dobrze. Lepsze nastroje wśród polskich firm poligraficznych Spośród 300 badanych przedsiębiorstw poligraficznych 43 proc. wyraziło zadowolenie z sytuacji na polskim rynku, co oznacza wzrost o 10 p.p. w porównaniu z zeszłoroczną edycją badania. Jednocześnie udział firm niezadowolonych zmniejszył się o 2 p.p. i wyniósł 19 proc. Sytuacja własnej firmy została pozytywnie oceniona przez ponad połowę respondentów, a jedynie 7 proc. nie jest z niej zadowolonych. Prognozy doty- czące najbliższej przyszłości wypadają nieco mniej optymistycznie niż rok temu – 14 proc. przedsiębiorców obawia się spadków, ale wciąż ponad połowa badanych firm spodziewa się wzrostu sprzedaży. Oprócz ogólnej opinii dotyczącej sytuacji w branży i we własnej firmie, badane przedsiębiorstwa zostały poproszone o dokonanie oceny poszczególnych aspektów rynku poligraficznego w Polsce. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, dobrze ocenione zostały przede wszystkim: różnorodność oferty, jakość świadczonych usług, nowoczesność środków produkcji, terminowość realizacji zleceń i doświadczenie kadry zarządzającej. Co ciekawe, po raz kolejny zwiększył się udział firm zadowolonych z dostępności kapitału oraz wielkości rynku zbytu. Do słabiej ocenianych aspektów należą terminowość rozliczeń, ryzyko upadłości, a także rentowność – mówi Jacek Bajger, partner w dziale doradztwa podatkowego KPMG w Polsce. Eksport nadal napędza rozwój branży poligraficznej w Polsce Wysoka jakość usług i produktów w połączeniu ze stosunkowo niskimi kosztami pracy pozwala polskim firmom poligraficz-nym skutecznie konkurować zarówno na rynku unijnym, jak i poza nim. Ponad połowa badanych firm poligraficznych sprzedaje swoje produkty i usługi za granicą. Jak wynika z danych Eurostatu, w latach 2010-2014 całkowity eksport produktów przemysłu poligraficznego zwiększył się nominalnie o 50 proc., a sam zeszły rok przyniósł wzrost o 11,2 proc. do poziomu 5,94 mld zł. Z możliwości eksportu korzystają przede wszystkim średnie i duże firmy – w tej grupie jedynie 19 proc. skupia się wyłącznie na rynku krajowym. Udział eksporterów wśród małych firm wynosi 58 proc., a w grupie podmiotów mikro – 37 proc. (rok temu – odpowiednio 63 proc. i 31 proc.). Podobnie jak w ubiegłym roku, zdecydowanie najczęściej wskazywanym przez respondentów kierunkiem eksportu są Niemcy – wśród firm prowadzących aktywną dzia- łalność handlową za granicą 59 proc. ma w tym kraju klientów. Bliskość geograficzna w połączeniu z chłonnym rynkiem czynią Niemcy bardzo atrakcyjnym celem dla polskich firm poligraficznych. Istotna jest także przewaga cenowa, która pozwala polskim firmom skutecznie konkurować z lokalnym przemysłem poligraficznym. Podobnie jest z krajami, które od lat zajmują kolejne miejsca w rankingu najpopularniejszych kierunków eksportu – Francją, Wielką Brytanią, Holandią, a także krajami skandynawskimi. Wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej najważniejszym odbiorcą produktów i usług poligraficznych są Czechy. Co ciekawe, kraje bałtyckie wypadły w tym roku z rankingu najważniejszych kierunków eksportowych – tłumaczy Jacek Kuśmierczyk, kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Postępująca informatyzacja sektora poligraficznego w Polsce Z raportu KPMG i Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga wynika, że średnio 59 proc. zleceń przyjmowanych przez badane firmy obsługiwanych jest drogą elektroniczną, a blisko co druga firma poszukuje zleceń za pośrednictwem internetu, co oznacza wzrost w stosunku do zeszłorocznej edycji badania. Ważna jest przy tym specyfika branży poligraficznej – zwłaszcza w przypadku kompleksowych i technicznie wymagających projektów wielu klientów woli jednak korzystać z fachowego doradztwa pracowników na miejscu zamiast składać zamówienia drogą internetową. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku standardowych, mniej skomplikowanych zamówień, których obsługa często może odbywać się w całości za pośrednictwem internetu. Możliwość tę wykorzystują zwłaszcza drukarnie internetowe, które na ogół całkowicie rezygnują ze stacjonarnego punktu obsługi klienta. Osiąganej w ten sposób redukcji kosztów towarzyszy poszerzenie zasięgu działalności – drukarnie internetowe mogą obsługiwać klientów z całej Polski, co daje im przewagę wobec firm działających lokalnie. Blisko 70 proc. respondentów uważa, że w ciągu najbliższych lat znaczenie tego typu drukarń wzrośnie w średnim lub nawet znacznym stopniu – mówi Jacek Bajger. Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl. Opracowano na podstawie informacji KPMG i PBKG

error: Kopiowanie zabronione!
cript>