Ważny krok w rozwoju poligrafii i producentów opakowań
22 Mar 2019 13:27

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Wspieranie ekoinnowacyjnego podejścia do odpylania w zakładach poligraficznych i producentów opakowań jest dla wielu przedsiębiorstw tej branży priorytetowym działaniem już od wielu lat.

Także wiele firm produkujących systemy odpylania, w tym również NESTRO już od 40 lat stara się uzmysławiać i pokazywać zasadność funkcjonalności tego typu systemów oraz to, jaką odgrywają rolę. Warto podkreślić najważniejsze cechy ekoinnowacyjnych rozwiązań w systemach odpylania, do których zalicza się: 

– zmniejszenie wykorzystania energii o min. 20 proc. 

– zwiększenie sprawności wentylatorów > 84 proc. 

– redukcję hałasu < 72dB 

– zapobieganie dalszemu obciążaniu środowiska 

– poprawę jakości powietrza w otoczeniu przez ograniczenie pyłu resztkowego poniżej 0,1 mg/m3 

Zrealizowanie celu, jakim jest ograniczenie oddziaływania zapylenia, ale również redukcja wpływu odpadów oraz procesów produkcyjnych na środowisko, stanowi dla wszystkich przedsiębiorców z tej branży wymagające i niełatwe zadanie. Z pomocą przychodzi wiele firm produkujących systemy odpylania, które wspierają swoim doświadczeniem takie ekorozwojowe inwestycje.

Ekorozwój w tym rozumieniu to przede wszystkim nowa filozofia rozwoju globalnego, regionalnego i lokalnego; jej podstawowym celem jest poprawa, a przynajmniej niepogarszanie stanu środowiska. To jednocześnie jeden z ważniejszych czynników warunkujących rozwój ekonomiczny przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętą poligrafią i opakowaniami.

Dążenie do zrównoważonego ekorozwoju oznacza dla firm tej branży zarówno nowe wyzwania, jak i szerokie możliwości. Wiele firm postanowiło uczynić zrównoważony ekorozwój i inwestycje w ekoinnowacyjne urządzenia ochrony środowiska jeszcze ważniejszym aspektem swojej działalności.

Firmy dostrzegają nowe szanse na to, by zaspokajać zapotrzebowanie na rozwiązania spełniające kryteria zrównoważonego ekorozwoju. Celem tych firm jest zatem jak najlepsze zrozumienie szerokiej problematyki związanej ze zrównoważonym ekorozwojem oraz stawianie czoła pojawiającym się w tym zakresie wyzwaniom zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Celem jest sięganie do przyczyn, a nie tylko do skutków oddziaływania na środowisko 

Wdrażanie zrównoważonego ekorozwoju poprzez zastosowanie ekoinnowacyjnych filtrów odpylających NESTRO, czyli urządzeń ochrony środowiska, zawiera pozytywny aspekt działań ekologicznych wpływających nie tylko na środowisko, ale też poprawiających wyniki ekonomiczne drukarń czy producentów opakowań.

Na podstawie zebranych doświadczeń wskazuję na potrzebę zwrócenia uwagi na problem zmian w podejściu do zarządzania takim przedsiębiorstwem, zwłaszcza że sektor związany jest ściśle z wykorzystywaniem zasobów naturalnych oraz ingerowaniem w środowisko.

Rynek poligraficzny w Polsce z kolejnym wzrostem i produkcją sprzedaną na poziomie 16 mld zł ma bardzo duże znaczenie dla gospodarki, dlatego istotne staje się zwrócenie uwagi na wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania ekorozwojem, np. systemami urządzeń ochrony środowiska w celu oszczędności energii poprzez wysoko sprawne wentylatory nowej generacji, zmniejszenia objętości odpadów i minimalizacji zapylenia, a tym samym zwiększenia konku- rencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Oczywiście występowanie dużego zróżnicowania pod względem wielkości drukarń czy zakładów poligraficznych ma istotny wpływ na intensywność wprowadzania polityki zrównoważonego ekorozwoju. Ważne jest jednak ciągłe podejmowanie działań związanych z konkurencją ekologiczną, wpisujące się w proces wdrażania zrównoważonego ekorozwoju zdefiniowanego jako pojęcie ekologicznej konkurencji. Oznacza to dostosowanie się przedsiębiorstwa do warunków rynkowych powiązanych z proekologicznymi zachowaniami podmiotów zaangażowanych, takich jak producenci czy konsumenci, i osiąganiem korzyści z podejmowanych działań na rzecz środowiska przyrodniczego. 

Działania ekoinnowacyjne szansą na rozwój rynku poligraficznego w Polsce

Warto zwrócić uwagę na ekoinnowacyjną działalność firm z branży odpylania na tym polu, ponieważ wiele firm wprowadza liczne proekologiczne systemy, które jednocześnie wpływają na zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstw poligraficznych i opakowaniowych w Polsce. 

NESTRO w tej dziedzinie skupia się na zastosowaniu rozdrabniaczy, prasokontenerów, separatorów i systemów odpylania (Urządzeń Ochrony Środowiska), czyli oddzielaniu szkodliwych dla zdrowia pyłów tworząc ekologiczne bezpieczeństwo dla człowieka i techniki.

Jak zredukować te koszty? Jak bezpiecznie usprawnić pracę swoim pracownikom?

Czas poświęcony na ręczne lub niezautomatyzowane sortowanie/usuwanie odpadów jest dla pracodawcy czasem straconym. Dlatego od początku działalności NESTRO proponuje nowoczesne rozwiązania w tym zakresie.

Uważam, że w zmieniającym się intensywnie świecie nie wystarczy już proponowanie produktów, lecz należy oferować rozwiązania dotyczące zrównoważonego eko- rozwoju. Dlatego należy przede wszystkim wsłuchać się w potrzeby rynku poligraficznego i opakowań w Polsce, nie wysuwać swojego produktu na pierwszy plan, tylko dowiedzieć się, czego oczekuje klient, a następnie dopasować produkty tak, aby spełniały jego oczekiwania. 

Ekoinnowacyjne systemy odpylania to konieczność w każdym zakładzie branży poligraficznej czy opakowaniowej w Polsce:

– po pierwsze ze względu na bezpieczeństwo dla człowieka i techniki poprzez oddzielanie szkodliwych dla zdrowia pyłów i odpadów poprodukcyjnych; 

– po drugie, aby uzyskać ergonomiczne stanowiska pracy, a tym samym zautomatyzować i polepszyć procesy przy druku gazet, czasopism, druku dziełowym czy produkcji opakowań. 

Inż. Radosław Gliński

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>