Zmiany na lepsze, czyli doskonalenie procesów
6 Dec 2016 14:56

Jakie oprogramowanie branża poligraficzna stosuje do zarządzania procesami przygotowania produkcji, przygotowania technologii, efektywnej obsługi klienta, kontroli stanów magazynowych materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Firmy poligraficzne korzystają bowiem z różnych narzędzi wspomagających zarządzanie procesami produkcyjnymi. Wśród tych narzędzi są zarówno produkty zintegrowane, jak i niezintegrowane, programy autorskie oraz systemy konkretnego producenta, mniej lub bardziej dostosowane do potrzeb i oczekiwań danego użytkownika. Coraz więcej firm z branży poligraficznej poszukuje takich rozwiązań informatycznych, które umożliwią efektywne zarządzanie procesami przygotowania produkcji wyrobów poligraficznych, sterowania procesem produkcji oraz rozliczenia jego produktów wyjściowych (wyrobów i odpadów). Jakie są oczekiwania wobec oprogramowania do zarządzania kluczowymi procesami? Najczęściej dotyczą one: n szczegółowej identyfikacji materiałów pobieranych do produkcji, ponieważ ma to wpływ na kwestię prawidłowego ich doboru do realizacji zlecenia klienta; n przyjmowania przez dział handlowy prawidłowo opisanego zamówienia od klienta, ponieważ na tej podstawie następuje dobór odpowiednich maszyn do jego realizacji; n tworzenia technologii już na etapie przyjmowania zamówienia od klienta przez dział handlowy; n kolejkowania zleceń lub operacji pod kątem ograniczenia do minimum ilości kosztownych i czasochłonnych przezbrojeń; n usprawnienia pracy przez automatyzację obsługi wielu procesów dzięki zastosowaniu urządzeń zewnętrznych współpracujących z systemem ERP i kodów kreskowych; n chęci ujednolicenia rozwiązań informatycznych, co znacznie skraca czas gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych oraz wymiany informacji; n rejestracji przebiegu produkcji w toku. Wszystkie informacje z przebiegu produkcji w toku  (kto? ile? co wykonał? itp.) można wprowadzać do systemu ERP za pomocą aplikacji na panele dotykowe. Panele to urządzenia proste w obsłudze i odporne na różne warunki panujące na produkcji. Rejestracja produkcji w toku przez operatorów w hali produkcyjnej dzięki zastosowaniu paneli dotykowych automatyzuje proces meldowania, czyli zbierania informacji zwrotnych z produkcji, a dokładnie z przebiegu realizacji zleceń produkcyjnych. Dane wprowadzone za pomocą panelu mogą być od razu przetwarzane i analizowane w systemie ERP. Nie trzeba czekać na ich przepisanie z kartek wypełnianych przez pracowników produkcyjnych – co zwykle powoduje, że trafiają one do systemu z opóźnieniem.  Za pomocą paneli dotykowych można potwierdzać na przykład informacje o rodzaju papieru założonego na maszynę w celu realizacji danego zlecenia produkcyjnego. Inwestycja w system ERP jest najczęściej bodźcem do automatyzacji procesów identyfikacji materiałów i surowców przyjmowanych na magazyn surowców podczas dostawy oraz wyrobów gotowych przyjmowanych z produkcji na magazyn wyrobów gotowych.  Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań proces przyjmowania i wydawania materiałów oraz wyrobów gotowych jest szybszy i wyklucza pomyłki związane z odczytaniem błędnej nazwy surowca lub błędnym wprowadzeniem kodu. Automatyzacja procesów produkcji za pomocą odpowiednich rozwiązań informatycznych skraca czas realizacji zleceń produkcyjnych (zamówień od odbiorców) oraz eliminuje czynności zbędne w procesie produkcji, które trudno wykryć, gdy brakuje decyzji o uporządkowaniu procesów i ustaleniu procedur ich przebiegu. A takie działania porządkujące lub inaczej – działania mające na celu doskonalenie procesów – najczęściej inicjuje wdrożenie systemu ERP. Doskonalenie procesów zarządzania wpływa na konkurencyjność firmy, standaryzację dobrych praktyk działania, uporządkowanie zasad współpracy i wymiany informacji pomiędzy działami zaangażowanymi w ich realizację. Udany proces doskonalenia, czyli wprowadzania „zmian na lepsze” powinien być wspierany przez system ERP, ponieważ to dzięki temu narzędziu można gromadzić i przetwarzać tak dużą ilość danych, z jakimi mają do czynienia współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne oraz zamieniać dane na informacje niezbędne do podejmowania decyzji, które wygenerują dla firmy odpowiedni zysk z działalności. Zastosowanie oprogramowania do rejestracji i przetwarzania danych z obszaru produkcji oraz innych obszarów firmy zaangażowanych w przygotowanie produkcji zapewnia kadrze zarządzającej dostęp do bieżących informacji oraz wsparcie procesu decyzyjnego.  Oprogramowanie do zarządzania produkcją wspomaga walkę z „informacyjną czarną dziurą”, czyli brakiem spójnych danych o tym, co się dzieje na produkcji w toku, na „stykach” procesów produkcji, logistyki, zaopatrzenia, sprzedaży, które odpowiadają za przepływ informacji i materiałów, za terminowe dostarczenie klientowi zamówionych wyrobów oraz za sprawne i efektywne zarządzanie zasobami.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>