Prenumerata elektroniczna

Zamawiam prenumeratę miesięcznika "Poligrafika" na okres miesięcy od nr .

(Cena prenumeraty cyfrowej na 1 rok - 48,39 zł)

Dane do faktury

Firma

Imię i nazwisko

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

NIP

Oświadczam, że firma jest płatnikiem VAT

§ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Alfa-Print Sp. z o. o w celu prowadzenia przez spółkę marketingu własnych produktów i usług, a także dla celów statystycznych lub analitycznych. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych (wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w ww. celu) jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zamówienia prenumeraty.

§ Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Wydawnictwo Alfa-Print Sp. z o. o informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymywania serwisu informacyjnego.


* - pola obowiązkowe