Prenumerata tradycyjna

Zamawiam prenumeratę miesięcznika "Poligrafika" na okres miesięcy od nr w liczbie egzemplarzy miesięcznie.

(Cena prenumeraty całorocznej (12 numerów) - 119,88 zł brutto, cena 1 egz. w w prenumeracie - 9,99 zł, istnieje możliwość zakupu egzemplarzy archiwalnych w cenie 5 zł + VAT 8%; w przypadku egzemplarzy archiwalnych do faktury doliczamy koszt wysyłki)

Dane do faktury

Firma

Imię i nazwisko

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

NIP

Oświadczam, że firma jest płatnikiem VAT

Dane teleadresowe

Telefon

Faks

E-mail

Dane do wysyłki (proszę wypełnić, jeżeli inne niż wyżej)

Firma

Imię i nazwisko

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

§ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Alfa-Print Sp. z o. o w celu prowadzenia przez spółkę marketingu własnych produktów i usług, a także dla celów statystycznych lub analitycznych. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych (wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w ww. celu) jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zamówienia prenumeraty.

§ Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Wydawnictwo Alfa-Print Sp. z o. o informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymywania serwisu informacyjnego.


* - pola obowiązkowe