Odszedł Adam Grzelak
7 lip 2017 11:41

Ze smutkiem informujemy, że dnia 30 czerwca 2017 r. zmarł w wieku 79 lat mgr inż. Adam Grzelak, przez całe zawodowe życie związany z polską poligrafią.
Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Łódzkiej Drukarni Akcydensowej; był współzałożycielem Polskiej Izby Druku i jej wieloletnim prezesem. Jako jeden z inicjatorów utworzenia Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych w 1999 r. przez wiele lat jej przewodził. Był też długoletnim członkiem Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP.

Wielokrotnie nagradzany i odznaczany,  m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz Srebrną i Złotą Odznaką NOT, a także Medalem „Zasłużony dla Polskiej Poligrafii”.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 10 lipca (poniedziałek) o godz. 13.10 na cmentarzu rzymsko-katolickim pw. św. Anny przy ul. Lodowej 78 w Łodzi.