Stora Enso po 2. kwartale 2017
7 sie 2017 10:21

Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 2. kwartał oraz za 1. półrocze 2017 r. W 2. kwartale przychody ze sprzedaży ponownie wzrosły i wyniosły 2 528 mln euro, pomimo wydzielenia ze struktur koncernu kilku papierni. Zysk operacyjny EBIT nieco spadł – do poziomu 219 mln euro, a jego marża osiągnęła poziom 8,7 proc. Kierownictwo firmy zakłada, że w kolejnym kwartale wyniki finansowe pozostaną na zbliżonym poziomie. Odzwierciedlają one konsekwentnie realizowany proces przekształcania Stora Enso w firmę bazującą na surowcach odnawialnych.
„Nasza transformacja wciąż przybiera na dynamice, jesteśmy też przekonani do podejmowanych działań” – napisał w komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy Karl-Henrik Sundström, CEO koncernu Stora Enso. Jego zdaniem potwierdzeniem słuszności obranej przez firmę drogi są wyniki osiągnięte w 2. kwartale br: nieznaczny wzrost sprzedaży, który jednak – przy wyłączeniu przeżywającego strukturalne spadki działu papierów – wyniósł aż 7,1 proc. To – zdaniem prezesa Stora Enso – w dużej mierze zasługa strategicznych inwestycji, realizowanych przez grupę w zakładach produkcyjnych w Beihai, Murowie oraz Varkaus. „Wpływ na taki stan rzeczy miały też wyższe ceny celulozy oraz tektury” – dodał Karl-Henrik Sundström.
Zysk operacyjny EBIT spadł w omawianym okresie (w porównaniu z 2. kwartałem 2016) z 226 mln do 219 mln. Miało to związek z szeroko zakrojonymi pracami konserwacyjnymi oraz zmianami w ich harmonogramie – ich koszty zamknęły się kwotą 15 mln euro. Karl-Henrik Sundström zwrócił jednocześnie uwagę na coraz lepszy bilans ogólny firmy – choćby wskaźnik relacji długu netto do zysku operacyjnego EBITDA zmalał w ciągu ostatnich czterech lat z 3.2 do 2.0.
Przychody ze sprzedaży Stora Enso wzrosły także w ujęciu półrocznym. W pierwszych 6 miesiącach br. były one wyższe o 1,1 proc. niż w analogicznym okresie 2016 r. Wyłączając dział papierów, wzrost ten wyniósł zaś 8,3 proc. Zysk operacyjny EBIT za 1. półrocze 2017 r. zamknął się kwotą 434 mln euro, co oznacza spadek o 8,4 proc. - jest to rezultat wyższych niż w ub.r. kosztów konserwacji maszyn.
Drugi kwartał br. przyniósł też kolejne „owoce” realizowanego przez firmę długofalowego procesu transformacji. „Rozruch zakładów w Beihai wciąż wyprzedza nasze założenia. Oczekujemy, że pracująca tam maszyna osiągnie pełną zdolność operacyjną w 4. kwartale br., a więc o 3 miesiące wcześniej, niż pierwotnie zakładaliśmy i wpłynie na zysk EBITDA. Także rozruch maszyny wytwarzającej tekturę typu kraft w fińskim Varkaus postępuje zgodnie z planem. W 2. kwartale br. zakład ten odnotował zysk operacyjny EBIT”.
Przekształcenia obejmują też – jak podaje firma - wyłączanie z produkcji części parku maszynowego bądź też sprzedaż wybranych zakładów produkcyjnych. W 2. kwartale br. zakończona została produkcja realizowana w maszynie papierniczej PM8 w zakładach Kvarnsveden z Szwecji. Obecnie z myślą o tej fabryce – kosztem 12 mln euro – wdrażany jest niezbędny plan restrukturyzacyjny.
W lipcu br. zarząd firmy podjął decyzję o przeznaczeniu 45 mln euro na uruchomienie zupełnie nowej linii, produkującej drewno typu CLT (Cross Laminated Timber) w tartaku Gruvön w Szwecji. Inwestycja ta wpisuje się w strategię wzrostu produkcji dedykowanej rynkowi budowlanemu oraz zwiększeniu w nim udziału materiałów z użyciem drewna.
Stora Enso poinformowała też o planach sprzedaży posiadanych przez firmę 35 proc. udziałów w firmie Bulleh Shah Packaging Ltd. w Pakistanie. Zostaną one przejęte przez większościowego udziałowca tego holdingu – Packages Ltd.
Kierownictwo firmy przewiduje, że w kolejnych 3 miesiącach br. (lipiec – wrzesień) sprzedaż utrzyma się na poziomie podobnym do tego z 2. kwartału. Z kolei zysk operacyjny EBIT ma osiągnąć zbliżony lub nieco wyższy poziom. Będzie on m.in. uwzględniał koszt wielkości 17 mln euro, związany z uruchomieniem zakładów Beihai. Z kolei koszty konserwacji maszyn będą o 10 mln euro niższe od tych z 2. kwartału br.

Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso