Artis ID – nowy gracz na rynku produkcji kart plastikowych
1 sty 1970 01:00

1 grudnia oficjalnie rozpoczęła działalność w Polsce firma Artis ID SA - spółka joint venture, w której udziałowcami są polskie firmy Ortis SA i Argo Card Sp. z o.o. oraz brytyjska ID Data Systems. Przedmiotem działalności nowego podmiotu jest masowa produkcja kart plastikowych. Z okazji inauguracji działalności Artis ID 30 listopada w siedzibie PAP zorganizowano ogólnopolską konferencję prasową, w której uczestniczyli: dr Jadwiga Mojzesowicz-Bilewska - prezes zarządu Artis ID SA, Peter J. Cox - dyrektor zarządzający ID Data Systems, Remigiusz Montwiłł - prezes zarządu Argo Card Sp. z o.o. oraz Jacek Kuśmierczyk - przewodniczący Rady Nadzorczej Ortis SA. Nowa spółka mieści się w Bydgoszczy, w wydzielonych pomieszczeniach na terenie drukarni Ortis, dokąd została przeniesiona kompletna linia produkcyjna z zakładu w Lewes (W. Brytania) należącego do ID Data Systems. Prezes J. Mojzesowicz-Bilewska, stanowiąca jednoosobowy zarząd Artis ID, jest także prezesem Ortis SA (podobieństwo nazw obu firm nie jest przypadkowe). Docelową wielkość produkcji nowego przedsiębiorstwa określa się na 150 mln kart rocznie, co pozwoli mu - jak podkreślano w czasie konferencji - na zajęcie pozycji lidera na rynku polskim (z 70% udziałem), a także odegranie kluczowej roli na rynkach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Srodkowej, krajów nadbałtyckich i byłego ZSRR. Produkowane będą karty laminowane (do 5 warstw PVC) z paskiem magnetycznym i mikroprocesorem, nadrukiem jedno- lub wielokolorowym oraz personalizacją (bilety elektroniczne, karty telefoniczne, karty wstępu, programy lojalnościowe itp.). Obecne zamówienia gwarantują produkcję na poziomie nie niższym niż 70 mln kart rocznie, z czego 80% ma stanowić produkcja eksportowa. Rynek kart charakteryzuje się ciągłym wzrostem; szacuje się, że obecnie w całej Europie w ciągu roku jest w użyciu ok. 2 mld kart rocznie. Zlokalizowanie produkcji w Polsce wiąże się przede wszystkim z niższymi jej kosztami; co istotne, powstanie nowej firmy wygeneruje tak potrzebne nowe miejsca pracy. Oto kilka podstawowych informacji o udziałowcach firmy. Ortis SA (44,5% udziałów) to jedna z największych drukarń krajowych, nowocześnie wyposażona, specjalizująca się w druku wysokonakładowym czasopism, ulotek reklamowych, kalendarzy, książek, plakatów, folderów i in. Roczna wartość jej produkcji wynosi ponad 60 mln zł, zysk na sprzedaży - 2,8 mln zł. ID Data Systems (44,5% udziałów) z siedzibą w Corby (W. Brytania) jest producentem spersonalizowanych kart dla handlu detalicznego, bankowości, telekomunikacji i instytucji rządowych, o zdolności produkcyjnej 80 mln kart rocznie; działa w 100 krajach na całym świecie. Argo Card Sp. z o.o. (11% udziałów) z siedzibą w Gdańsku jest jednym z liderów w dziedzinie dystrybucji kart plastikowych w Polsce. Posiada nowoczesne Centrum Personalizacji Kart Plastikowych oraz Centrum Mailingowe umożliwiające wysyłkę 50 tys. kart na dobę. Więcej o nowej firmie - w grudniowym numerze Poligrafiki. IZ