Drukarnia Naukowo-Techniczna weszła w skład Polskiej Agencji Prasowej
1 sty 1970 01:00

W dniu 31 sierpnia 2005 nastąpiło połączenie Polskiej Agencji Prasowej SA oraz Drukarni Naukowo-Technicznej SA. Celem połączenia jest stworzenie nowych możliwości rozwojowych dla obu łączonych spółek. W latach 2004 i 2005 realizowany był i jest kontynuowany program restrukturyzacyjny w PAP SA. W jego ramach dokonuje się gruntowne unowocześnienie technologii tworzenia i sprzedaży serwisów informacyjnych. W ramach tego programu spółka dokonała skoku technologicznego we wszystkich obszarach swojego funkcjonowania. Jednym z najistotniejszych celów programu restrukturyzacji jest poszukiwanie dla PAP nowych rynków oraz możliwości ekonomicznie uzasadnionego funkcjonowania na nich. Dzięki połączeniu PAP zwiększyła swoje aktywa, które pozwolą na wszechstronniejsze realizowanie planu restrukturyzacyjnego i modernizacyjnego. Potencjał łączących się spółek ilustrują wybrane dane ekonomiczne: na koniec 2004 roku Polska Agencja Prasowa zatrudniała 374 pracowników, a jej przychody ogółem wyniosły 47 560 tys. zł. Drukarnia Naukowo-Techniczna zatrudniała w tym samym okresie 180 pracowników, a jej przychody ogółem wyniosły 21 547 tys. zł. Oznacza to, że po połączeniu potencjał nowej firmy jest o ponad 50% większy od PAP SA przed połączeniem. Obydwie spółki wypracowały w ubiegłym roku zyski. Inwestycje w dużej mierze obejmą unowocześnienie bazy poligraficznej drukarni - zakup systemu CtP, zakup maszyn i urządzeń drukarskich, wykonanie prac aranżacyjnych i remontowych, zakup środków transportu. Zostanie także unowocześniona infrastruktura informatyczna oraz wdrożone będą nowoczesne systemy zarządzania i finansowo-księgowe. Zostaną stworzone niezbędne warunki, aby wypracowana przez lata wysoka pozycja DNT, przede wszystkim na rynku wydawnictw dziełowych, została zachowana i umocniona. Z chwilą połączenia Drukarnia Naukowo-Techniczna funkcjonuje jako nowy oddział PAP pod nazwą Drukarnia Naukowo-Techniczna Oddział PAP SA. Połączenie nie wpływa na zmianę dotychczasowego profilu działalności drukarni, autonomii w operowaniu na rynku poligraficznym i - poza zmianami formalno-prawnymi - zasad współpracy z klientami i kontrahentami. Realizacja tego programu ma uczynić z DNT jeszcze silniejszego gracza na rynku wydawnictw dziełowych. Natomiast PAP będzie mogła realizować plan rozwoju działalności wydawniczej. Połączenie nie wpłynie na zmianę warunków pracowniczych - utrzymane zostaną dotychczasowe świadczenia socjalne, poziom zatrudnienia oraz warunki płacowe. Opracowano na podstawie informacji PAP