Firma RR Donnelley zobowiązała się nabyć Poligrafię SA
1 sty 1970 01:00

Firma RR Donnelley & Sons ogłosiła wezwanie do sprzedaży 100% z około 5,3 mln akcji Poligrafii SA, spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, za cenę 32,67 PLN za akcję (ekwiwalent 8,10 EUR obliczony w momencie otwarcia Giełdy, w dniu ogłoszenia wezwania, przy użyciu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski kursu wymiany). W związku z powyższą ofertą RR Donnelley podpisała ostateczne porozumienie z Baring CEF Investments IV Limited o nabyciu około 56,2% akcji Poligrafii. RR Donnelley planuje zakup wszystkich akcji Poligrafii i spodziewa się szybkiego zakończenia wszystkich transakcji. „Uzupełniając dotychczasową platformę RR Donnelley o możliwości produkcyjne Poligrafii jeszcze bardziej wzmocnimy skalę i elastyczność naszych działań w centralnej Europie - mówi Mark A. Angelson, prezes zarządu korporacji RR Donnelley. - Połączenie obu firm podniesie naszą efektywność oraz pozwoli na obsługę jeszcze większej i bardziej złożonej grupy klientów w tym ważnym dla nas regionie”. Poligrafia SA jest trzecią co do wielkości firmą poligraficzną w Polsce, drukującą czasopisma, katalogi, broszury i ulotki handlowe oraz książki. Poligrafia stanie się częścią europejskiej platformy RR Donnelley, w skład której już teraz wchodzą drukarnie wielkonakładowe. „Decyzja RR Donnelley, żeby zbudować w Polsce własne zakłady produkcyjne, podjęta 10 lat temu bazowała w dużej mierze na dostępności wysoko wykwalifikowanych, dobrze wykształconych pracowników, możliwości szybkiego rozwoju rynku oraz centralnym położeniu Polski w Europie” - stwierdził John R. Paloian, RR Donnelley Group President, Publishing & Retail Services. „Zakup Poligrafii zasadniczo zwiększa potencjał i skalę działania RR Donnelley oraz wzmacnia naszą pozycję w Europie jako dostawcy druku i usług pokrewnych” - dodaje Paul A. Masterton, prezes RR Donnelley w Europie. Opracowano na podstawie informacji firmy RR Donnelley