Jacek Bucholc w zarządzie Związku Kontroli Dystrybucji Prasy
1 sty 1970 01:00

27 czerwca obradował XVI Zjazd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. W związku z zakończeniem 2-letniej kadencji władz ZKDP dokonano na nim również wyboru nowych władz. Do zarządu, składającego się z przedstawicieli wydawców, reklamodawców, ogłoszeniodawców, kolporterów oraz pozostałych członków Związku, został wybrany - jako reprezentant ogłoszeniodawców - Jacek Bucholc, prezes firmy Ferag Polska. Nowy zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybrał na prezesa ZKDP Jerzego Karwelisa. Obrady Zjazdu, których przedmiotem mają być m.in. zmiany w statucie oraz regulaminach ZKDP, będą kontynuowane 19 lipca. Opracowano na podstawie Biuletynu IWP z czerwca 2005