Micro Inks staje się członkiem hubergroup
1 sty 1970 01:00

Hubergroup, szósty co do wielkości na świecie producent farb drukarskich, stał się większościowym udziałowcem firmy Micro Inks Ltd, przejmując ponad 50% udziałów. Dotychczasowi właściciele należący do Grupy Bilakhia pozostaną w dalszym ciągu udziałowcami mniejszościowymi. Jednocześnie hubergroup nabędzie dodatkowo do 20% akcji dostępnych w ofercie publicznej. Hubergroup powoła większość członków zarządu. Ustalono, że w okresie przejściowym stanowisko prezesa zarządu i dyrektora zarządzającego zachowają członkowie Grupy Bilakhia. Dodatkowo hubergroup powoła wiceprezesa zarządu i dyrektora zarządzającego. Transakcja, w zależności od uzyskania zgody odpowiednich urzędów, przeprowadzona zostanie w pierwszych miesiącach 2006 roku. Oba przedsiębiorstwa są firmami rodzinnymi. Jako pierwsza z należących do hubergroup powstała w 1765 roku firma Michael Huber Monachium. Obecnie hubergroup posiada 29 firm produkcyjnych, przede wszystkim w Europie, a także w Ameryce Północnej i ponad 200 przedstawicielstw handlowych oraz serwisowych na całym świecie. Postępujący proces konsolidacji firm dostawczych i odbiorczych w połączeniu z ciągle rosnącymi kosztami surowców skłoniły hubergroup do szukania nowych możliwości wzmocnienia i utrzymania swojej pozycji na rynku. Ważnym elementem była również możliwość umocnienia pozycji firmy na rozwijających się rynkach państw azjatyckich. Micro w porównaniu z hubergroup jest relatywnie nową firmą w branży produkcji farb, która swoją działalność rozwijała dotychczas głównie w Indiach i Ameryce Północnej. Micro poprzez mocną światową pozycję w integracji z branżą pigmentów i żywic posiada możliwość korzystnej cenowo produkcji, szczególnie w zakresie farb offsetowych. Z drugiej jednak strony dysponuje ograniczoną siecią dystrybucyjną i serwisową, co spowodowało konieczność poszukiwania dróg kompensacji. Micro dzięki akwizycji przez hubergroup stanie się liderem rynku w Indiach, a także wzmocni swoją pozycję w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poza procesem globalizacji dla hubergroup szczególnie ważnym celem stała się możliwość integracji z rynkiem pigmentów i żywic, a dla Micro możliwość włączenia się w istniejącą sieć dystrybucyjno-serwisową. Po sfinalizowaniu transakcji hubergroup osiągnie roczny obrót w wysokości ok. 900 milionów USD. Linie produkcyjne obu firm będą się wzajemnie wspierać i uzupełniać, a połączenie know-how obu przedsiębiorstw stanie się podstawą utrzymania i zabezpieczenia pozycji lidera w zakresie wysokiej jakości. Opracowano na podstawie informacji hubergroup