Nowa drukarnia firmy Winkowski
1 sty 1970 01:00

W Wyszkowie powstaje centrum poligraficzno-logistyczne budowane przez firmę Winkowski. W styczniu inwestor doszedł z gminą Wyszków do porozumienia, na podstawie którego firma Winkowski nabyła ogromny, ponad 16-hektarowy teren i budynki, należące wcześniej do Zakładu Zespołów Napędowych FSO. Z tej okazji 5 maja w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona tej nowej inwestycji, w której wzięli udział m.in. Tadeusz Winkowski, prezes firmy Winkowski, i Grzegorz Nowosielski, burmistrz Wyszkowa. Jako pierwszy głos zabrał burmistrz miasta dziękując inwestorowi za wybranie Wyszkowa jako miejsca na nową drukarnię, a w zasadzie całe centrum poligraficzno-logistyczne. G. Nowosielski podkreślił, że od sprzedaży pierwszych dwóch działek, na których znajdują się dawne zakłady FSO, do sfinalizowania zakupu reszty terenu przez firmę Winkowski minęły zaledwie trzy miesiące. Ostatnia działka została przejęta w kwietniu. Jak poinformowano podczas konferencji, uzyskane w ten sposób ponad 6 mln zł gmina przeznaczy na inwestycje, m.in. w nową infrastrukturę drogową. Następnie głos zabrał Tadeusz Winkowski, który krótko scharakteryzował działalność powstałej w 1998 roku firmy Winkowski, jak również jej amerykańskiego partnera, drukarni Quad Graphics. Podkreśił przy tym, że w ciągu kilku zaledwie lat istnienia, tj. od roku 1998 do 2004, firma Winkowski odnotowała 2,5-krotny wzrost produkcji, zaś jej wartość rynkowa – wg rankingu „Rzeczpospolitej” - wyniosła w ub.r. 670 mln zł. Firma zajęła też 9. miejsce w rankingu najcenniejszych polskich firm prywatnych, opracowanym przez ten sam dziennik. Winkowski eksportuje obecnie do 24 krajów świata, udział eksportu w produkcji firmy stanowi 37%, zaś jego wielkość od 1998 roku wzrosła 8-krotnie. Tadeusz Winkowski podkreślił też, że wg organizacji PIRA, badającej m.in. rynek poligraficzny, firma Winkowski jest dziś na 9. miejscu w rankingu europejskich drukarń offsetowych, zaś w naszym regionie Europy jest drukarnią nr 1. Następnie zaprezentowano plany związane ze stworzeniem centrum poligraficzno-logistycznego na nowo przejętych terenach w Wyszkowie. W sumie nabyty przez firmę obszar obejmuje 16,8 ha, w tym 6,5 ha stanowią dawne hale produkcyjne. Obecnie jedna z nich jest już niemal wyremontowana, zaś pod koniec maja zostanie tu zainstalowany pierwszy zakup poczyniony z myślą o nowej drukarni – wielkoformatowa maszyna arkuszowa KBA Rapida 162a w formacie 162x120 cm. We wrześniu dołączy do niej jeszcze większy model KBA – Rapida 205, w formacie 205x185 cm. Na lipiec jest zaplanowana instalacja linii do oprawy zeszytowej Feraga, zaś na wrzesień i listopad – instalacja dwóch wysokonakładowych maszyn heatsetowych. Cały projekt inwestycyjny, nie uwzględniając już poniesionych wydatków związanych z zakupem gruntu i nieruchomości, jest szacowany na 40 mln euro. W jego ramach w okresie od stycznia 2006 do grudnia 2010 roku do wyszkowskiej drukarni zostanie zakupionych 12 maszyn rotacyjnych, 6 maszyn arkuszowych, 12 linii do opraw, 3 systemy CtP oraz szereg maszyn do insertowania i foliowania czasopism. W nowym zakładzie Winkowskiego do końca roku pracę znajdzie 350 pracowników, zaś docelowo drukarnia będzie zatrudniać ponad 1200 osób. Przedstawiciele firmy zakładają, że kolejnych 6 tys. osób znajdzie zatrudnienie w firmach współpracujących z drukarnią Winkowski, co dla objętego 27% bezrobociem Wyszkowa jest sprawą ogromnej wagi. Podczas konferencji poinformowano także o podpisaniu w kwietniu br. umowy z Pocztą Polską w Ostrołęce, na podstawie której tamtejszy oddział będzie obsługiwał firmę Winkowski w zakresie wysyłki czasopism. Umowa obejmuje obecnie obsługę 60 tys. przesyłek w miesiącu. Tadeusz Winkowski podkreślił, że inwestycja w nowy zakład wiąże się z dalszą zagraniczną ekspansją jego firmy. W wyszkowskiej drukarni mają być drukowane przede wszystkim czasopisma i katalogi przeznaczone dla zagranicznych klientów firmy. T. Winkowski podkreślił też po raz kolejny znaczenie Polski na nowej mapie Europy i wyraził przekonanie, że poligrafia może stać się polską specjalnością w Unii Europejskiej. SS