Spotkanie z Gutenbergiem w Muzeum Drukarstwa
1 sty 1970 01:00

11 maja w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie na iluminację strony Biblii Gutenberga oraz otwarcie wystawy pokonkursowej. Konkurs ten stanowi część przedsięwzięcia „Staruszek druk” realizowanego wspólnie przez Muzeum oraz TYPOficynę „Firet”, której właściciel Wiktor Krzysztoporski, dysponujący pewną liczbą arkuszy oryginalnego czerpanego papieru z lat 30., był pomysłodawcą konkursu. Celem konkursu było stworzenie pracy, która następnie Đ powielona za pomocą nowoczesnych technik Đ wraz z filmem ukazującym historię drukowania trafiłaby do szkół (nie tylko poligraficznych) popularyzując dawne techniki typograficzne, iluminatorskie i inne sposoby artystycznego zdobienia książek. Zaproszenia do udziału w konkursie skierowano do 16 osób, z których 10 nadesłało swoje prace. Byli to zarówno profesjonalni iluminatorzy, jak i studenci ASP w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Buch Kunstschule w Lipsku oraz Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Ich zadaniem było własnoręczne wykonanie iluminacji do poddruku na wspomnianym papierze czerpanym, a wszystkie elementy tematyczne miały być zgodne z treścią „Genesis” - oryginalnej strony Biblii Gutenberga. Prace opatrzone pseudonimami, co stanowiło gwarancję bezstronności oceny, rozpatrywało jury pod przewodnictwem Michała Hilchena, profesora warszawskiej ASP, w którego skład weszli: Barbara Rogalska Đ dyrektor Muzeum, Jadwiga Tryzno, Andrzej Tomaszewski, Dariusz Subocz oraz Maciej Jędrysik. Profesor Michał Hilchen przyznał, że był to jeden z trudniejszych konkursów, w których uczestniczył. Ideą konkursu, która przyświecała organizatorom, było przypomnieć i przybliżyć współczesnemu człowiekowi Biblię Gutenberga, jego czasy, jego widzenie świata i przede wszystkim widzenie książki - powiedział. - Efekt konkursu to nie tylko naśladownictwo, czasem niezwykle wierne, odpowiadające epoce, ale własne przetworzenie, a często zupełnie nowoczesne środki zastosowane bardzo umiejętnie, w sposób indywidualny i jednocześnie naprawdę twórczy. Podkreślał też trudną pracę jury i długotrwałe debaty, gdyż - jak stwierdził - w zasadzie wszystkie prace zasługiwały na nagrodę. Zwycięzcą został Kamil Królikowski (na zdjęciu z nagrodzoną pracą), student V roku konserwacji dzieł sztuki (specjalizacja: konserwacja papieru i skóry) toruńskiego UMK; jego pracę uznano za „utrzymaną w stylistyce najbliższej epoce Jana Gutenberga”. Przyznano też dwa wyróżnienia: Wandzie i Bogusławowi Orlińskim oraz Włodzimierzowi Rudnickiemu. Wszyscy uczestniczący w konkursie otrzymali dyplomy. Patronat nad konkursem, który ma także uświetnić tegoroczne obchody Dnia Drukarza (w Muzeum uroczystości z tym związane przewidziano na 21 maja) oraz obchodzone w br. XXV-lecie Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, objął prezydent Warszawy Lech Kaczyński. Patronem medialnym była Poligrafika. Wystawę iluminowanych stron można oglądać do 19 czerwca; prócz tego Muzeum prezentuje faksymile pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga oraz inne Biblie z własnych zbiorów. IZ