Pierwsza na świecie głowica drukująca OLED (Organic Light-Emitting Diode)
16 mar 2006 12:14

Epson opracował pierwszą na świecie głowicę drukującą wykorzystującą technologię organicznej diody świetlnej – OLED (Organic Light-Emitting Diode). Stosowana obecnie w kopiarkach czy drukarkach elektrofotograficzna technologia druku wykorzystuje albo laser, albo diody świetlne. Epson we współpracy z Sumitomo Chemical wyprodukował niezwykle jasną organiczną diodę świetlną, która może być wykorzystana podczas procesu drukowania. Testy prototypów drukarek wyposażonych w głowicę wykorzystującą technologię OLED dały jakość wydruków porównywalną lub lepszą niż jakość wydruków wykonanych przez konwencjonalne drukarki laserowe. OLED powstaje jako efekt procesu, w którym materiał OLED jest aplikowany bezpośrednio na substrat szkła, umożliwiając pojedynczemu substratowi posiadanie linearnego źródła światła. Pozwala to wykorzystać dokładną ilość światła w celu napromieniowania plamki z ogromną precyzją i uzyskania wysoce jednorodnych obrazów. W rezultacie głowice drukujące mogą stać się bardzo małe i ultra-cienkie. Idąc dalej, będzie możliwe połączenie technologii OLED z niskotemperaturową polisilikonową technologią TFT Epsona w celu uzyskania zarówno wyższej rozdzielczości druku, jak i redukcji kosztów przez połączenie układów scalonych z głowicami drukującymi.Ta technologia będzie odgrywała szczególną rolę przy spełnianiu wymagań małych kolorowych drukarek oferujących wysoką rozdzielczość i dużą prędkość drukowania. Epson planuje stopniowo zwiększać swoje wysiłki w dziedzinie badań i rozwoju nad technologią OLED w celu wykorzystania jej całego potencjału. Opracowano na podstawie inf. firmy Epson