Ranking drukarń dziełowych 2005
19 paź 2006 10:56

Na posiedzeniu w dniu 4 października br. Komisja Rankingu w składzie: Bogdan Wyrzykowski (przewodniczący Sekcji Poligrafów SIMP Oddział w Warszawie) oraz Andrzej Palacz (sekretarz generalny PTWK, redaktor naczelny ,,Wydawcy'') w oparciu o nadesłane przez zainteresowane firmy informacje przyznała następujące tytuły w Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych 2005: tytuł: DRUKARNIA DZIEŁOWA 2005 ROKU otrzymała drukarnia DRUK-INTRO S.A. (Inowrocław) II miejsce Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL (Inowrocław) III miejsce Zakład Graficzny COLONEL (Kraków) tytuł: WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIĘ otrzymał Zakład Graficzny COLONEL (Kraków) Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach Rankingu ,,Wydawcy Wybierają Drukarnie'' zdobyły: - Jakość produkcji Drukarnia ABEDIK S.A. (Poznań) - Terminowość wykonywania produkcji Zakład Graficzny COLONEL (Kraków) - Komunikatywność Drukarnia Naukowo-Techniczna (Warszawa) Patronat medialny nad rankingiem objęli miesięcznik "Poligrafika" oraz portal www.drukarnie.com.pl. "Poligrafika" przygotowała dla Drukarni Dziełowej Roku 5 bezterminowych prenumerat w wersji elektronicznej oraz reportaż o drukarni w ukazującym się po ogłoszeniu wyników wydaniu miesięcznika, natomiast portal Drukarnie.com.pl - całoroczny baner reklamowy. Wręczenie dyplomów odbędzie się 19 października, w pierwszym dniu Targów Książki w Krakowie. Opracowano na podstawie informacji organizatorów