System PuzzleFlow zgodny ze standardem Ghent PDF Workgroup
18 kwi 2007 14:19

Stworzone przez firmę ACCHSH system produkcyjny PuzzleFlow i wchodzący w jego skład program PuzzleFlow Express uzyskały certyfikat kompatybilności ze standardem rynkowym Ghent PDF Workgroup. Polski producent znalazł się również na liście referencyjnej publikowanej na stronach internetowych tej organizacji. Ghent PDF Workgroup (znana też pod skrótem GWG) to założona w czerwcu 2002 międzynarodowa organizacja zrzeszająca dostawców, użytkowników i instytucje z branży poligraficznej, której celem jest wypracowywanie rynkowych standardów w zakresie systemów workflow. Powstające w wyniku jej prac specyfikacje oraz rekomendacje mają ułatwić projektowanie, przetwarzanie i wymianę plików używanych w różnych segmentach produkcji poligraficznej. Jednym z największych dotychczasowych osiągnięć GWG jest stworzenie i nieodpłatne udostępnienie specyfikacji dotyczących stosowania plików w formacie PDF w różnych środowiskach produkcyjnych. GWG opublikowała też kilka raportów rynkowych związanych z tym tematem oraz stworzyła kilkadziesiąt testów pozwalających na sprawdzanie możliwości poszczególnych systemów workflow pod względem właściwej obsługi plików PDF. Tego rodzaju testom w zakresie sprawdzania poprawności plików (preflighting) zostały również poddane produkty firmy ACCHSH: system PuzzleFlow v.3 i stanowiący jego integralną część program PuzzleFlow Express. Oba otrzymały certyfikat GWG; zostały również umieszczone na liście referencyjnej GWG opublikowanej na stronie internetowej organizacji. Opracowano na podstawie informacji firmy ACCHSH

error: Kopiowanie zabronione!
cript>