Wzrasta światowa sprzedaż prasy
10 maj 2007 15:09

W ubiegłym roku ten wzrost wyniósł ok. 2%; powstaje też coraz więcej nowych tytułów - informacje te pochodzą od Światowego Stowarzyszenia Wydawców Gazet (WAN), które 8 maja zorganizowało konferencję w Londynie. Przewodniczący stowarzyszenia Gavin O'Reilly podkreślał, że dane liczbowe nie potwierdzają obiegowych opinii np. o tym, że młodzież nie czyta gazet, których czytelnictwo wciąż spada, a kolejne redakcje zamykają się bądź przeżywają coraz większe kłopoty finansowe. Po raz pierwszy w historii liczba płatnych gazet przekroczyła 11 tys., a czyta je ponad 1,4 mld osób. Ubiegłoroczna sprzedaż była o 1,9% wyższa niż w roku 2005 i wyniosła ponad 0,5 mld egz. (te dane dotyczą tylko tytułów płatnych), a gdyby uwzględnić także gazety bezpłatne, ten wzrost przekroczyłby 4%. Charakterystycznym zjawiskiem na współczesnym rynku gazetowym jest też dynamiczny rozwój prasy bezpłatnej ukazującej się w łącznym dziennym nakładzie 40 mln egz. W 2006 r. zwiększyły się również wpływy z reklam w gazetach o 4%; daje to gazetom 30% udział w rynku reklamowym, którego wartość szacuje się na ponad 425 mld USD. Łączne wpływy z reklam w gazetach są wyższe niż łączne wpływy reklamowe niemal wszystkich innych mediów: magazynów, radia, kina, internetu i reklamy zewnętrznej. Opracowano na podstawie "GW" z 9.05.2007