Powstanie Polska Platforma Technologiczna Poligrafii
18 maj 2007 13:25

A przynajmniej został zrobiony pierwszy krok w tym kierunku: 17 maja w warszawskiej siedzibie NOT podpisano list intencyjny. Sygnatariuszami byli przedstawiciele samorządu, stowarzyszeń, uczelni, placówek badawczo-rozwojowych i firm działających w branży poligraficznej oraz reprezentanci NOT. Inicjatorem powołania Platformy (której wstępne założenia przedstawiliśmy w numerze 2/2007 Poligrafiki) był Zarząd Główny Sekcji Poligrafów SIMP we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego. PPT Poligrafii ma - jak stwierdzono w liście intencyjnym - formułę otwartą dla przyszłych użytkowników, a jej równoprawnymi partnerami-założycielami są: COBRPP, Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ, Instytut Poligrafii PW, Korporacja Poligrafów Poznańskich SIMP, Naczelna Organizacja Techniczna, Polska Izba Druku, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego, Sekcja Poligrafów SIMP, Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich, Stowarzyszenie Absolwentów IP PW, Zakład Wydawnictw i Sterowania Procesami Produkcyjnymi Politechniki Szczecińskiej oraz Zrzeszenie Polskich Fleksografów. Strategicznym celem PPT Poligrafii jest konsolidacja wysiłków wszystkich wymienionych podmiotów na rzecz dynamicznego i innowacyjnego rozwoju rodzimej branży poligraficznej. W spotkaniu inicjatywnym uczestniczyli przedstawiciele ww. organizacji oraz firm Heidelberg Polska i Michael Huber Polska. Dr Krzysztof Łebkowski, dyrektor programu Komercjalizacji Nauki i Technologii NOT - instytucji wspierającej powołanie PPT Poligrafii - przedstawił historię powstania podobnych platform w Europie i Polsce oraz ich założenia i cele. Z kolei Bernard Jóźwiak (COBRPP) zaprezentował, jak sam to określił, wizję funkcjonowania Platformy. Obydwa wystąpienia zainicjowały ożywioną dyskusję, w wyniku której podjęto decyzję o podpisaniu listu intencyjnego. Więcej na ten temat - w czerwcowej Poligrafice. IZ