Powstaje firma Agfa Graphics Sp. z o.o.
26 cze 2007 11:54

Z dniem 1 sierpnia br. rozpoczyna działalność firma Agfa Graphics Sp. z o.o. Przejmuje ona wszelkie zobowiązania oraz zakres działalności polskiego działu Agfa Graphics, funkcjonującego do tej pory w ramach firmy Agfa Sp. z o.o. Jak poinformowano w specjalnym liście do klientów i partnerów firmy, zmiany mają wyłącznie charakter formalny i są konsekwencją podziału koncernu Agfa-Gevaert na trzy niezależne spółki: Agfa Graphics, Agfa HealthCare i Agfa Materials. W naszym kraju w wyniku podziału firmy Agfa Sp. z o.o. zostaną utworzone dwa przedsiębiorstwa: Agfa Graphics Sp. z o.o. i Agfa HealthCare Sp. z o.o. Oferta firmy Agfa Materials będzie obecna w Polsce za pośrednictwem belgijskiej centrali. Tym samym od 1 sierpnia br. dystrybucja materiałów i urządzeń poligraficznych, jak również ich serwis będą się odbywać wyłącznie za pośrednictwem firmy Agfa Graphics Sp. z o.o. Mówi Wojciech Pawłowski, prezes Agfa Sp. z o.o., a od 1 sierpnia członek zarządu i dyrektor generalny Agfa Graphics Sp. z o.o.: Chcemy zapewnić naszych klientów i partnerów, że formalna zmiana w strukturach Agfy w Polsce w żaden sposób nie wpłynie na dotychczas obowiązujące umowy i zasady współpracy. Zaanonsowany na początku roku podział koncernu Agfa-Gevaert ma w założeniu pomóc w jeszcze lepszym i wydajniejszym działaniu wszystkich trzech jednostek biznesowych na swoich obszarach rynkowych. Jesteśmy przekonani, że będzie to dotyczyć także działalności Agfa Graphics w Polsce, z korzyścią dla naszych klientów i partnerów. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Sp. z o.o.