Zjazd absolwentów WSP
27 cze 2007 11:28

Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 80-lecia działalności Warszawskiej Szkoły Poligraficznej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska absolwentów zawiadamia, że organizowany jest JUBILEUSZOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW. Zjazd rozpocznie się o godz. 16.00 w dniu 15 września (sobota) 2007 r. na terenie Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Stawki 14. Koszt uczestnictwa w Jubileuszowym Zjeździe Absolwentów wynosi 100 PLN od osoby. Zgłoszenia - zawierające imię i nazwisko (w przypadku Pań panieńskie i obecne), typ ukończonej szkoły, rok ukończenia oraz dane umożliwiające kontakt i przesłanie zaproszenia (tel., faks, e-mail) należy przysyłać faksem na numer 022/641 15 33 bądź na adresy e-mail: andrzej.gierkowski@wp.pl lub egren@wp.pl lub agierkowski@absolwencipoligrafii.org. Organizacji zjazdu, przy akceptacji Zespołu Szkół Poligraficznych, podjęła się firma EGREN Agencja Usługowo-Handlowa Ewa Gierkowska i na jej konto w PKO BP nr: 10 1020 1169 0000 8702 0015 0490 należy dokonywać wpłat z dopiskiem „Zjazd Absolwentów”. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat: 15 sierpnia 2007 r. Warunki szkolne umożliwiają udział w Jubileuszowym Zjeździe Absolwentów 200-250 osób. Oznacza to, że o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat. Dodatkowe informacje można uzyskiwać pod: tel./fax 022/641 15 33, tel. kom. 602 282 066 oraz za pośrednictwem ww. adresów e-mail. Andrzej Gierkowski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu Wstępne założenia programowe Zjazdu godz. 16.00 - uroczyste otwarcie Zjazdu Absolwentów WSP w ramach obchodów jubileuszu 80-lecia WSP, czyli część oficjalna, trwająca ok. 1 godziny, a w niej: - powitanie gości, - referat okolicznościowo-programowy, - podziękowanie sponsorom i wręczenie dyplomów, - przemówienia okolicznościowe, - prezentacja wydania „Księgi Jubileuszowej” i wręczenie egzemplarzy numerowanych, - przedstawienie informacji o inicjatywie założenia Stowarzyszenia Absolwentów WSP. ok. godz. 17.00 - po części oficjalnej, a przed rozpoczęciem Jubileuszowego Balu: - wystawa kronik szkolnych i innych pamiątek, - zwiedzanie udostępnionych pomieszczeń szkolnych Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, - spotkania kameralne absolwentów, pedagogów i pracowników szkoły. godz. 18.00 - rozpoczęcie Jubileuszowego Balu (catering)