Zmiana właściciela Map Merchant Ltd.
10 lip 2007 14:30

M-real, część Metsäliitto Group, poinformował o podpisaniu umowy sprzedaży 100% udziałów spółki Map Merchant Group firmie Sequana Capital SA, do której należy Antalis International SAS. Wartość transakcji wyniosła 382 mln EUR. Transakcja wymaga zatwierdzenia przez Komisję Europejską z uwagi na duży udział w rynku obu dystrybutorów, co powinno nastąpić w trakcie III kwartału 2007r. W/w komisja warunkowo zaakceptowała powyższą transakcję i szczególnie rozpatrywać będzie połączenie w kilku krajach europejskich. Zarząd Map Polska zapewnia wszystkich Klientów, że zarówno podczas, a także po nadmienionej transakcji Map Polska będzie kontynuować serwis na wysokim poziomie oraz oferować konkurencyjne ceny na wszystkie produkty z oferty. Opracowano na podstawie inf. firmy Map Polska