Fujifilm dystrybutorem maszyn cyfrowych Xeroksa w Europie
19 lip 2007 09:44

Xerox Europe i Fujifilm Europe poinformowały o podpisaniu umowy, w ramach której Fujifilm Graphic Systems stanie się dystrybutorem całej gamy maszyn do druku cyfrowego Xerox. Pozwoli to zwiększyć możliwości działania obu firm na dynamicznie rozwijającym się rynku systemów drukujących hybrydowych, cyfrowych i offsetowych. Porozumienie to łączy dwie znaczące na rynku poligraficznym marki i ułatwia dostęp do cyfrowej technologii Xeroksa klientom Fujifilm Graphic Systems. Obowiązująca od lipca 2007 ramowa umowa dotyczy całej sieci dystrybucji Fujifilm Graphic Systems na terenie Europy. Lokalnie jest już wdrażana w takich krajach jak: Francja, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Szwecja i Finlandia. Fujifilm będzie dystrybutorem podstawowych i bardziej zaawansowanych modeli maszyn zarówno do druku kolorowego, jak i czarno-białego. Oprócz tego Fujifilm będzie współpracować z ekipami sprzedaży bezpośredniej Xeroksa nad projektami dotyczącymi systemów cyfrowych Xerox iGen3. Badane są również możliwości rozszerzenia umowy na inne kraje, w których działa sieć dystrybucyjna Fujifilm, zarówno w Europie, jak i poza nią. Obecne porozumienie jest wynikiem sukcesu podobnego partnerstwa pomiędzy obydwiema firmami zawiązanego w 2004 roku, a dotyczącego USA i Kanady. Na podstawie Graphiline.com opracowała IZ