Zmiana prezesa w BZGraf. w trybie doraźnym
27 sie 2007 16:27

W sobotę 25 sierpnia Rada Nadzorcza BZGraf. SA wybrała nowego prezesa spółki. Został nim Lech Rutkowski, z wykształcenia geodeta, wiceprezes Sportowej Spółki Akcyjnej Jagiellonia Białystok, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego z ramienia PIS. Na stanowisko prezesa kandydowały 4 osoby. Nowy szef firmy, ostatniego w Białymstoku przedsiębiorstwa państwowego, obejmie stanowisko bardzo szybko, bo już 28 sierpnia. Prezesem może być do marca przyszłego roku, kiedy to muszą się odbyć normalne wybory. Odwołanie dotychczasowej prezes Antoniny Kuchlewskiej, która w br. obchodzi 20-lecie swojej pracy w drukarni, odbyło się w połowie sierpnia, zaocznie; przebywała ona w tym czasie na urlopie za granicą. Była to pierwsza uchwała podjęta przez nową radę nadzorczą spółki. Przyczyn odwołania nie podano. Z informacji dostępnych w internecie wynika, że Lech Rutkowski urodził się 5 marca 1944 roku w Białymstoku. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (1968 rok). W latach 70. i 80. pracował w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym pełniąc funkcję dyrektora. Od czasu studiów jest związany z ruchami katolickimi. W 1990 roku wygrał wybory na prezydenta Białegostoku; funkcje tę pełnił następnie przez 4 lata. W latach 1996-2003 był dyrektorem białostockiego oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej. W latach 2003-05 prezes Sportowej Spółki Akcyjnej Jagiellonia Białystok; od 12 kwietnia 2005 roku jej honorowy przewodniczący oraz wiceprzewodniczący RN SSA Jagiellonia. Od 1990 roku był radnym Rady Miejskiej Białegostoku. W 2005 roku pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów Publicznych i Rozwoju Miasta. W 2004 roku kandydował na europosła z ramienia Narodowego Komitetu Wyborczego. Obecnie jest radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego z ramienia PIS wybranym w przedterminowych wyborach w maju 2007 roku. Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku, zasiada w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego. Opracowano na podstawie portalu Wydawca.com.pl