18 września Dniem Opakowań
12 wrz 2007 10:38

Rosnąca rola i znaczenie opakowań w życiu człowieka i związany z tym, rosnący udział przemysłu opakowań w gospodarce, skłaniają do popularyzacji i upowszechniania wiedzy z zakresu gospodarki opakowaniami. Coraz częściej pojawiają się pytania konsumentów czy chleb w opakowaniu z folii, a mleko z kartonu nie szkodzą zdrowiu? Co zrobić ze zużytym już opakowaniem? To zaledwie próbka pytań dotyczących opakowań, ich bezpieczeństwa, sposobu produkcji i szerzej gospodarki opakowaniami. Pytania te, jak również często występujący brak jednoznacznych na nie odpowiedzi wskazują na potrzebę podjęcia szerokiej akcji upowszechniania i popularyzacji wiedzy o opakowaniach. Potrzebę takich działań dostrzegli delegaci Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Opakowań. Dlatego ustalono, iż tego rodzaju działalności sprzyjać będzie ustanowienie w kalendarzu „Dnia Opakowań”. Polska Izba Opakowań zachęca aby to właśnie w tym dniu zintensyfikowć działania na rzecz upowszechnianie wiedzy o współczesnych opakowaniach, ich wytwarzaniu i wykorzystywaniu. Ustanowienie „Dnia Opakowań” ma wskazać najlepszy czas do organizowania różnorodnych akcji i przedsięwzięć prezentujących projektantów i producentów opakowań. To z okazji „Dnia Opakowań” mają być wręczane różnego rodzaju nagrody i wyróżnienia w konkursach z zakresu problematyki opakowań. Polska Izba Opakowań ma również w planach założenie „Księgi Zasłużonych dla Przemysłu Opakowań”. W księdze tej będą zapisywane osoby i firmy szczególnie zasłużone dla rozwoju przemysłu opakowań w Polsce. Przewiduje się, iż pierwsze tego rodzaju wyróżnienia zostaną przyznane z okazji „Dnia Opakowań” w 2008 roku. W roku 2007 Polska Izba Opakowań wyznaczyła „Dzień Opakowań” na 18 września. Dzień ten przypada w tygodniu, w którym w Poznaniu organizowane są Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD. Informując o tegorocznym „Dniu Opakowań” - Polska Izba Opakowań zachęca producentów opakowań i wszystkie firmy związane z gospodarką opakowaniową oraz środki masowego przekazu do zintensyfikowania działań na rzecz popularyzacji problematyki opakowań. Opracowano na podstawie informacji Międzynarodowych Targów Poznańskich