0% VAT na książki i prasę specjalistyczną
5 gru 2007 14:10

4 grudnia komisja spraw gospodarczych i finansowych ECOFIN, organ pomocniczy Rady Unii Europejskiej, podjęła decyzję o utrzymaniu do końca 2010 roku obowiązującej obecnie w Polsce "0" stawki VAT na książki i prasę specjalistyczną. "Na decyzję tę - czytamy w oświadczeniu Izby Wydawców Prasy - niewątpliwie miało wpływ zdecydowane stanowisko rządu polskiego, szczególnie ministerstwa kultury, a także ministerstwa finansów. Stanowisko to było wynikiem przyjęcia przez rząd i parlamentarzystów argumentów kierowanych do władz przez organizacje wydawców prasy i książek." Polska przy akcesji do UE wynegocjowała niższe stawki VAT m.in. na książki do końca 2007 r. i chciała przedłużyć ten termin, aby uniknąć wzrostu cen, choć trudno było przewidzieć, czy i o ile ceny rzeczywiście wzrosną w wyniku podniesienia podatku VAT. Przeciwne wszelkim wyjątkom w tej kwestii były Niemcy i Dania, a także Czechy. Państwa te wyraziły zgodę na przedłużenie obowiązywania niższej stawki VAT w Polsce po uzgodnieniu, że w całej Unii te stawki zostaną zmniejszone w odniesieniu do niektórych usług, np. restauracyjnych bądź wymagających szczególnych nakładów pracy ludzkiej. Konkretne propozycje zostaną przedstawione przez Komisję Europejską w 2008 r. Utrzymanie niższego VAT-u na książki ucieszyło wydawców oraz księgarzy. Jak wiadomo, cykl sprzedaży książek na ogół jest długi i mogłoby się zdarzyć, że za książki wprowadzone do sprzedaży przed 1 stycznia 2008, a niesprzedane do tego terminu trzeba by zapłacić 7% VAT, co poważnie zagrażałoby płynności finansowej zwłaszcza mniejszych oficyn. Opracowano na podstawie informacji IWP i "GW" z 5.12.2007