Odwołanie Andrzeja Janickiego
11 gru 2007 16:05

11 grudnia decyzją zarządu PAP SA z funkcji dyrektora Drukarni Naukowo-Technicznej Oddz. PAP SA został odwołany Andrzej Janicki. Decyzja zapadła na posiedzeniu zarządu, które odbyło się tego samego dnia, przy dwóch głosach za i jednym przeciw. Dokładne powody odwołania nie są znane. Obecnie obowiązki dyrektora pełni Grzegorz Kucharski. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, planowana jest akcja protestacyjna pracowników DNT przeciw odwołaniu A. Janickiego. IZ