Polskapresse Oddział Poligrafia
8 lut 2008 12:34

Zarząd Polskapresse podjął decyzję o reorganizacji działalności poligraficznej i powołaniu do życia Polskapresse Oddział Poligrafia. 1 marca 2008 roku wszystkie drukarnie dotychczas działające w strukturach oddziałów staną się częścią Polskapresse Oddział Poligrafia. Oddzielanie działalności poligraficznej od wydawniczej jest elementem strategii Polskapresse. Jednym z głównych zadań Oddziału Poligrafia będzie stworzenie aktywnej sprzedaży usług poligraficznych; powstanie wspólna oferta handlowa dla wszystkich drukarń Polskapresse. Kontynuowana będzie inwestycja w drukarnię warszawską kupioną w listopadzie 2007 od spółki Multico, gdzie drukowane są m.in. warszawskie i mazowieckie wydania „Polski”. Skupienie działalności poligraficznej w jednej organizacji jest ważną informacją dla naszych klientów - mówi Grzegorz Haftarczyk, prezes Polskapresse Oddział Poligrafia, wiceprezes Polskapresse. - Oznacza to, że jesteśmy jedną firmą zapewniającą spójną ofertę handlową oraz te same standardy druku w sześciu drukarniach. Wydzielenie ze struktur Polskapresse Oddziału Poligrafia ułatwi prowadzenie działalności drukarskiej i ma służyć jej rozwijaniu. Zapewni także klientom łatwiejszy dostęp do oferty, a Polskapresse pozwoli budować pozycję lidera na rynku drukarskim. Drukarnie będą zarządzane przez dotychczasowych dyrektorów. W ramach reorganizacji działalności poligraficznej ujednoliceniu uległy nazwy drukarń: Drukarnia Gdańsk, Drukarnia Łódź, Drukarnia Poznań, Drukarnia Sosnowiec, Drukarnia Warszawa, Drukarnia Wrocław. Oddział ma siedzibę w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, w budynku Saturn. Opracowano na podstawie informacji Polskapresse