Krzysztof Żarnotal nowym prezesem zarządu PWPW SA
10 kwi 2008 09:26

W wyniku postępowania konkursowego nowym prezesem zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA został Krzysztof Żarnotal, związany z Wytwórnią od czterech lat. Oferty na stanowisko prezesa zarządu złożyło 13 osób. Dziesięciu kandydatów spełniło wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu i wzięło udział w rozmowach kwalifikacyjnych. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego największą liczbę punktów uzyskał Krzysztof Żarnotal. Rada nadzorcza w tajnym głosowaniu jednomyślnie powołała Krzysztofa Żarnotala na funkcję prezesa zarządu PWPW SA z dniem 28 marca br. Krzysztof Żarnotal rozpoczął pracę w PWPW SA w 2004 r. wygrywając konkurs na dyrektora Pionu Handlowego. Od sierpnia do grudnia 2006 pełnił funkcję prokurenta spółki. Od stycznia 2007 r. do stycznia  2008 r. był członkiem zarządu ds produkcyjnych. Przez pierwszy kwartał 2008 pełnił funkcję p.o. prezesa PWPW SA. Karierę zawodową rozpoczął od asystentury w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był członkiem zarządu Nida Gips. Pełnił również funkcje m.in.  dyrektora Echo Media, dyrektora generalnego Wydawnictwa MAC Edukacja oraz prezesa zarządu Wydawnictwa Przekrój Sp. z o.o. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał też dyplom MBA University of Illinois at Urbana-Champaign. Opracowano na podstawie informacji PWPW SA