Zmiany organizacyjne w Agfa Graphics Sp. z o.o.
21 kwi 2008 14:39

Z dniem 1 marca zaszły zmiany organizacyjne w firmie Agfa Graphics Sp. z o.o. Wiążą się one z poszerzeniem grona polskich dystrybutorów firmy oraz dalszym ujednoliceniem struktur Agfa Graphics w poszczególnych krajach Europy. W rezultacie przeprowadzonych zmian Wojciech Pawłowski, dyrektor generalny i członek zarządu Agfa Graphics Sp. z o.o., od początku marca pełni dodatkowo funkcję dyrektora handlowego firmy. Stefan Piotrowski, dotychczasowy dyrektor handlowy, objął nowe stanowisko w strukturach firmy – dealer managera. Z kolei nowym dyrektorem działu operacyjnego Agfa Graphics Sp. z o.o. została Beata Bogdańska, do tej pory pełniąca w nim funkcję koordynatora.
Zmiany w naszej organizacji mają na celu zdynamizowanie wzrostu udziału Agfa Graphics Sp. z o.o. na rynku materiałów eksploatacyjnych do prepressu w Polsce. Są również związane z niedawnym poszerzeniem naszej sieci dealerskiej o firmę Reprograf – mówi Wojciech Pawłowski, dyrektor generalny firmy. – Uznaliśmy, że w tej sytuacji niezbędne będzie stworzenie w strukturach Agfa Graphics Sp. z o.o. stanowiska, jakie funkcjonuje w zachodnich oddziałach koncernu – dealer managera, który skoncentruje się na koordynacji kanału dealerskiego i stymulowaniu wzrostu sprzedaży. Jestem przekonany, że ostatnie zmiany w naszej organizacji oraz sieci dystrybucji, najpoważniejsze od kilku lat, będą wzmacniać wiodącą pozycję Agfa Graphics na rynku materiałów prepress w Polsce.
Stefan Piotrowski, pełniący od 1 marca funkcję dealer managera, dodaje: Mamy nadzieję, że dzięki temu zarówno nasi nowi, jak i dotychczasowi partnerzy będą mieli poczucie jeszcze ściślejszej współpracy z polskim oddziałem Agfa Graphics w zakresie dystrybucji materiałów eksploatacyjnych w naszym kraju. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics Sp. z o.o.