Nowy prezes i władze Polskiej Izby Druku
25 kwi 2008 13:05

Przedstawiciele firm członkowskich Polskiej Izby Druku obecni na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 24 kwietnia br. wybrali nowe władze Izby na następną trzyletnią kadencję. Nowym prezesem Polskiej Izby Druku został Grzegorz Bielecki, prezes drukarni Warszawa Print Sp. z o.o. Członkami Rady Polskiej Izby Druku zostali wybrani: Jacek Bucholc – prezes firmy Ferag Polska Sp. z o.o., Edward Dreszer – prezes Drukarni Lotos, Artur Dziedzic – właściciel firmy Vidart, Krzysztof Kluk – prezes drukarni Leograf Group, Maciej Lewy – prezes drukarni LCL SA, Sławomir Wojtaś – prezes Zakładów Artystycznych ART. Do Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Druku wybrano następujące osoby: Marek Borodajko-Żbikowski– Henn Group Polska Sp. z o.o., Leszek Górski – prezes P.H.U. Technograf SA, Jerzy Hoppe – dyrektor COBRPP, Janusz Kopacz – prezes Alfa Copy, Leszek Wojtczuk – właściciel drukarni WL. Jerzy Hoppe przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PID. Po odczytaniu protokołu kontrolnego Komisji przyjęto jej wniosek o udzielenie pokwitowania Prezesowi i Radzie Izby za rok 2007. Pracę Biura Polskiej Izby Druku oceniono jako prawidłową. W wyniku głosowania jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującej Radzie Polskiej Izby Druku i prezesowi Izby. Opracowano na podstawie informacji PID