Zmiany w zarządzie Stowarzyszenia Poligrafów Pomorskich
28 kwi 2008 10:07

23 kwietnia br. w Gdańsku podczas walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Poligrafów Pomorskich (SPP) wybrano nowe władze tej organizacji. Nowym prezesem zarządu został Sławomir Wojtaś - właściciel Zakładów Artystycznych ART (zastąpił on Janusza Karca z Drukarni Oruńskiej), funkcję wiceprezesa będzie sprawował Edward Markuszewski z drukarni Druk Markuszewski, natomiast członka zarządu - Paweł Morawczyński z drukarni Normex. Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich istnieje od 2002 roku i jest organizacją, która - poprzez działalność nie tylko na Pomorzu, ale również aktywnie włączając się w życie branży poligraficznej w naszym kraju - integruje środowisko poligraficzne, chroni interesy branży poligraficznej oraz wspiera jej rozwój. Jego celem jest również dbałość o wysoką etykę zawodową środowiska poligraficznego, propagowanie uczciwych zasad konkurencji gospodarczej oraz solidarności zawodowej. Pełni również funkcję doradczą na rzecz członków, wpiera ich inicjatywy gospodarcze i organizacyjne. SPP intensywnie wspiera też działalność Zespołu Szkół Poligraficznych w Gdańsku. Do Stowarzyszenia należy kilkadziesiąt firm poligraficznych z Pomorza. SPP od lat organizuje dwie znaczące w branży oraz na Pomorzu imprezy - Dzień Drukarza odbywający się w maju lub czerwcu oraz Chrzest Drukarza, który towarzyszy Jarmarkowi Dominikańskiemu odbywającemu się co roku w Gdańsku. Dzień Drukarza odbędzie się w tym roku 14 czerwca, natomiast Chrzest Drukarza - 15 sierpnia. Opracowano na podstawie informacji SPP