KBA-Grafitec i Adast zawierają strategiczne partnerstwo
29 kwi 2008 12:19

23 kwietnia br. firma KBA-Grafitec s.r.o. z Dobruški w Czechach – firma córka spółki Koenig & Bauer AG (KBA) w Würzburgu – oraz firma Adast a.s. z siedzibą w Adamovie koło Brna na Morawach podjęły decyzję o rozpoczęciu długoterminowego partnerstwa strategicznego. Zawarte umowy są wyłącznie do dyspozycji odpowiednich urzędów. Z umów zawartych 23 kwietnia w Dobrušce przez kierownictwo obu przedsiębiorstw wynika, że Adast będzie się teraz specjalizował w produkcji części i podzespołów konstrukcyjnych dla grupy KBA, kończąc z opracowaniem, produkcją i sprzedażą własnych maszyn drukarskich. Natomiast KBA-Grafitec skoncentruje w firmie Adast znaczącą część zamówień na podzespoły. Inne przedsiębiorstwa należące do grupy będą także w miarę możliwości kupować w firmie Adast. Równocześnie firma KBA-Grafitec nabyła drogą kupna od Adastu wszelkie dotychczasowe prawa Adastu do produktów, patentów i znaków towarowych. Adast będzie jednak dalej odpowiadał za gwarancje na maszyny dostarczone wcześniej. Po zakończeniu umownego okresu gwarancyjnego KBA-Grafitec przejmie serwis i dostawę części zamiennych dla wszystkich klientów Adastu. Warunki finansowe umowy zostały objęte tajemnicą handlową. Poprzez partnerstwo strategiczne KBA-Grafitec uzyska nowe moce produkcyjne umożliwiające kontynuację dynamicznego wzrostu z ostatnich lat. Jens Junker, prezes zarządu KBA-Grafitec, powiedział: „Po bardzo udanej premierze naszych nowych maszyn B2 Rapida 75 (opracowanych razem z kolegami z KBA) na pre-Drupa Open House na początku kwietnia w przedsiębiorstwie KBA w Radebeul oraz ze względu na czekające nas wkrótce ogromne targi drupa, oczekujemy w tym roku ponownie wyraźnego wzrostu zamówień na nasze małoformatowe maszyny offsetowe. Nieoczekiwany wzrost obrotu w ostatnich trzech latach spowodował, że KBA-Grafitec i nasi kooperanci znaleźli się u kresu możliwości produkcyjnych. Poprzez kooperację z Adastem uzyskamy niezbędny wzrost możliwości produkcyjnych i wykwalifikowanych pracowników potrzebnych do planowanego wzrostu naszej pozycji na rynku w latach następnych.” Dla firmy Adast a.s., która już od pewnego czasu należy do Praskiej Spółki Inwestycyjnej (Pražská investiční společnost), umowy stanowią ważny krok na nowej drodze. Prezes zarządu, Radovan Macek, dodał: „Po przeprowadzonej niedawno reorganizacji Adastu związanej z obniżeniem liczby pracowników do 220, w partnerstwie z KBA, która jest czołowym na świecie producentem maszyn drukarskich, widzimy dobre podstawy do wyspecjalizowania się w produkcji części i podzespołów konstrukcyjnych do maszyn KBA i utrzymania miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników na Morawach. Oprócz tego Adast posiada długą tradycję w produkcji maszyn drukarskich i doświadczonych fachowców.” Opracowano na podstawie informacji firmy KBA-Grafitec