Strategiczna współpraca firm Infosystems SA i ACCHSH
12 maj 2008 09:54

Firmy Infosystems SA i ACCHSH podpisały na początku maja br. umowę o współpracy, w wyniku której stały się strategicznymi partnerami technologicznymi w zakresie innowacyjnych w skali światowej rozwiązań z dziedziny rynku oprogramowania sterującego produkcją prepress. Współpraca ma na celu tworzenie nowych, zaawansowanych produktów, które umożliwią rozszerzenie oferty obu dostawców i ulepszenie poziomu obsługi ich klientów. Będzie to możliwe przy wykorzystaniu formatu JDF opracowanego przez międzynarodowe konsorcjum CIP4, którego obie firmy są członkami. Nawiązanie tego rodzaju współpracy jest wynikiem rosnących potrzeb naszych klientów w kierunku postępującej integracji oraz dygitalizacji w zarządzaniu procesami w drukarniach - mówi Mariusz Sosnowski, prezes Infosystems SA. Głównym założeniem współpracy Infosystems SA i ACCHSH jest umocnienie pozycji rynkowej obu firm. Wspólny projekt ma przede wszystkim zapewnić wzrost rentowności przedsiębiorstw, korzystających z rozwiązań powstałych w wyniku współdziałania obu firm, przez wdrożenie na etapie przygotowania do druku najnowocześniejszych elektronicznych rozwiązań ułatwiających realizację procesów biznesowych. Kolejnym, równie ważnym celem naszej współpracy jest stworzenie innowacyjnego w skali światowej rozwiązania - mówi Mariusz Sosnowski. - Będzie to unikalny zintegrowany system produkcyjny, automatyzujący i usprawniający produkcję, w skład którego wejdą oprogramowanie PuzzleFlow firmy ACCHSH oraz rozwiązania informatyczne firmy Infosystems SA, funkcjonujące w oparciu o moduły zintegrowanego systemu PrintManager.JDF. Współpraca z firmą Infosystems to krok w kierunku spełnienia oczekiwań średnich i dużych firm poligraficznych - mówi Andrzej Czyż z firmy ACCHSH. - Rynek wzbogaci się o rozwiązanie pozwalające w przystępnej cenie na automatyzację procesów produkcyjnych począwszy od kontaktu z klientem realizowanego za pomocą PuzzleFlow Express, automatycznych korekt plików PDF oraz przygotowania gotowych arkuszy impozycyjnych za pomocą PuzzleFlow Serwer, a skończywszy na pełnej kontroli firmy w systemie PrintManager.JDF. Integracja automatycznego systemu produkcyjnego PuzzleFlow i systemu zarządzania Printmanager pozwoli na oferowanie w pełni zintegrowanego systemu produkcyjnego opartego na formatach PDF i JDF. Pierwsze rozwiązania technologiczne będące wynikiem podpisanego porozumienia zaprezentowane zostaną w trakcie targów drupa 2008 na stoiskach firm ACCHSH i Infosystems SA w ramach drupa innovations parc. O kolejnych wspólnych projektach obie strony będą na bieżąco informować. Opracowano na podstawie informacji firm Infosystems SA i ACCHSH