Polska Izba Druku ma nowych wiceprezesów
17 cze 2008 09:32

Rada Polskiej Izby Druku na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 12.06.2008 r. wybrała w głosowaniu jawnym dwóch wiceprezesów Rady PID. Zostali nimi Maciej Lewy, prezes drukarni LCL SA oraz Edward Dreszer, prezes drukarni Lotos Poligrafia Sp. z o.o. Po ukonstytuowaniu się na tym samym posiedzeniu Rada zapoznała się z tematyką prac prowadzonych obecnie przez biuro Polskiej Izby Druku. Następnie przedstawiono projekty tematów, którymi Rada Izby chciałaby się zająć w czasie swojej kadencji - pozostawiając tę listę otwartą. Ustalono 10.07.2008 r. jako termin pierwszego roboczego spotkania nowej Rady PID. Opracowano na podstawie informacji PID