Zmiany w zarządzie spółki Digiprint
1 lip 2008 15:26

Zarząd firmy Digiprint informuje, że 17 czerwca 2008 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników firmy, na którym powołano prezesa spółki i dokonano zmian w zarządzie. Funkcję prezesa zarządu spółki powierzono Dariuszowi Szulgowiczowi, dotychczasowemu członkowi zarządu. Dariusz Szulgowicz jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej i od początku działalności firmy Digiprint pełnił funkcję członka zarządu ds. serwisu. Do zarządu powołani zostali nowi członkowie w osobach Macieja Bizonia i Jana Śladkowskiego, którzy jednocześnie dołączyli do grona wspólników Digiprint. Nowi wspólnicy będą zarządzać oddziałem firmy Digiprint w Katowicach, którego oficjalne otwarcie nastąpi we wrześniu br. Dyrektorem placówki został Maciej Bizoń. Nowo powstały oddział zatrudnia 10 osób, a jego podstawowym celem będzie obsługa handlowa i serwisowa klientów z Polski Płd. Zmiany w zarządzie spółki Digiprint są wynikiem dynamicznego rozwoju firmy, spowodowanego uzyskaniem nowych kontraktów dystrybucyjnych w dziedzinie sprzedaży i obsługi serwisowej urządzeń byłego NUR Macroprinters oraz MacDermid ColorSpan, które po zakupie przez HP zostały dołączone do portfolio Digiprint. Digiprint Sp. z o.o. powstała w roku 2000 i od początku swojej działalności zajmuje się sprzedażą i serwisem urządzeń oraz oprogramowania przeznaczonych na rynek poligraficzny. W ostatnich latach dostrzegając dynamiczny rozwój technologii druku cyfrowego firma Digiprint stworzyła kompletne portfolio takich rozwiązań, które obecnie oferuje swoim klientom. Opracowano na podstawie informacji firmy Digiprint