Akcje OZGraf i BZGraf do nabycia
27 sie 2008 15:09

W pierwszych dniach sierpnia na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Państwa pojawiło się zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży akcji spółek OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA z siedzibą w Olsztynie oraz Białostockie Zakłady Graficzne SA z siedzibą w Białymstoku. Do nabycia jest 909 500 akcji OZGraf i 667 250 akcji BZGraf, każda o wartości nominalnej 10 zł. Zgodnie z art. 36 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z 1996 r. uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji spółek objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółek do rejestru. W przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego ich nabycia Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia akcji nienabytych przez uprawnionych pracowników wyłonionemu w trybie rokowań inwestorowi. Potencjalni inwestorzy proszeni są o składanie pisemnego potwierdzenia zainteresowania uczestnictwem w rokowaniach w terminie do 29 sierpnia br. pod adresem doradców reprezentujących MSP w procesie sprzedaży akcji wymienionych spółek. Przedmiotem rokowań będzie cena za nabywany pakiet akcji, program rozwoju spółki obejmujący m.in. zobowiązanie do powyższenia kapitału i inne zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników i in. osób związanych ze spółkami oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań. Odpowiedzi potencjalnych inwestorów na publicznie ogłoszone zaproszenie będą rozpatrywane oddzielnie w stosunku do każdej ze spółek. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych MSP. Opracowano na podstawie www.msp.gov.pl